Stlačením klávesy ESC zatvorte

ÚZKOSŤ alebo VYHORENIE? 

Trpíte dlhodobým stresom v práci, melancholickou náladou, máte obavu z budúcnosti? Možno trpíte úzkosťou alebo vyhorením. Ako to rozlíšiť?

ÚZKOSŤ – je prevažne stav psychicko-mentálnej obavy, so zníženou schopnosťou racionálneho riešenia bežných životných situácií

Úzkosť (lat. anxieta) by sme mohli zjednodušene označiť ako strach, obavu. Ale nie akútnu, krátkodobú, napr. zo skúšky alebo nejakého odhalenia. Či napr., keď sa vraciame v noci pešo domov z flámu či práce v tmavých uličkách. Pri úzkosti ide vždy o obavu dlhodobú, ktorá je zameraná na budúcnosť, a obvykle nie na konkrétnu hrozbu. Táto obava v nás vyvoláva neadekvátne reakcie, napr. prehnanú opatrnosť. Narušuje konštruktívne zvládanie aj bežných životných situácii.

Napr. človek stratí prácu a bojí sa, ako bude platiť účty či hypotéku. Pri úzkosti je obvykle človek v plnej telesnej sile, nemá pocit fyzického resp. psychického vyčerpania, na rozdiel od vyhorenia. Dlhodobo neriešená úzkosť významne zvyšuje riziko depresie, čo je už závažný psychický zdravotný problém. Ak teda mávate pocity úzkosti, neodporúča sa ich ignorovať. Nie je žiadna hanba priznať si to a siahnuť po nejakom rozumnom riešení alebo rade, než riskovať depresiu.

SYNDRÓM VYHORENIA – je prevažne stav fyzicko-psychického vyčerpania, so zníženou schopnosťou adekvátnej regenerácie

Vyhorenie je aktuálne najrýchlejšie sa šíriaci syndróm v pracujúcej populácii na svete. Pre predstavu, odborné publikácie uvádzajú, že niektorým zo štyroch kritických štádií syndrómu vyhorenia (angl. burnout) môže na Slovensku trpieť až každý druhý pracujúci človek. Hlavným spúšťačom je dlhodobý pracovný stres, ktorému je  u nás vystavený každý tretí zamestnanec. Tento stres nedokáže naša psychika ani telo kompenzovať, čím sa dostavuje pocit postupného psychického a fyzického vyčerpania až vyhasínania. Kombinácia dlhodobého stresu, pocitu vyčerpania a únavy sú základné predpoklady pre vznik syndrómu vyhorenia. Medzi povolania, ktoré sú najviac vystavené syndrómu vyhorenia patria napr. učitelia, zdravotníci a manažéri. Ide o prácu s vysokou mierou priameho kontaktu s ľuďmi.

Pri vyhorení aj úzkosti sa objavujú veľmi často aj telesné (somatické) sprievodné príznaky. Medzi častými sú napr. búšenie srdca, poruchy spánky, neurologické bolesti chrbta, krížov, hlavy. V neposlednom rade často aj tráviace ťažkosti.

Nižšie nájdete jednoduchý prehľad najčastejších príznakov vyhorenia a úzkosti. Ak sa u vás dlhodobo objavuje aspoň polovica z nich, mali by ste zvážiť pomoc.

ÚZKOSŤ (anxieta) 

 • bez pocitu straty telesnej alebo psychickej  energie
 • obvykle normálna motivácia aj pracovný výkon
 • dlhodobý pocit vnútorného strachu, obavy 
 • nekonkrétne dôvody tohoto strachu
 • pocit vnútornej obavy o svoju budúcnosť
 • horšie zvládanie riešení bežných situácií
 • prepadanie vnútorným pocitom paniky
 • snaha o únik z bežných situácií
 • neurologické alebo aj tráviace ťažkosti

VYHORENIE (burnout

 • dlhodobý stres (obvykle v práci)
 • dlhodobý pocit fyzickej únavy a psychickej vyčerpanosti
 • frustrácia a pocit bezmocnosti
 • strata pracovnej motivácie a výkonu, aj napriek snahe tento stav zvrátiť
 • neschopnosť prinútiť sa k psychickej a fyzickej regenerácii 
 • strata záujmu o okolie, rodinu, koníčky, aj napriek snahe obnoviť záujem
 • pocit, akoby som už nebol sám sebou (depersonalizácia)

Ľudia s úzkosťou alebo so syndróm vyhorenia častejšie končia na pohotovosti

Vedecké štatistiky, ktoré skúmali úzkosť a vyhorenie v populácii SR, ukázali, že 79% pracujúcich po príchode domov, už nemá energiu na rodinu. A až 50% pracujúcich cíti emocionálne vyčerpanie už len pri pomyslení na ďalší pracovný deň. Odborné publikácie tiež uvádzajú, že až 84% ľudí s úzkostnými stavmi sú bez akejkoľvek pomoci. Z nich približne 66% neskôr prechádza do depresie.

Štatistiky ukázali, že človek s úzkosťou alebo so syndrómov vyhorenia má až o 23% vyššiu pravdepodobnosť, že skončí na pohotovosti. Odtiaľ ho obvykle už posielajú na odborné vyšetrenie. Čo môžeme urobiť, aby sme takto neškončili?

HARMONIQ – moderný prístup k harmónii mysle a tela, pri úzkosti alebo pri syndróme vyhorenia

Slovensko-talianska vývojová spoločnosť PHARCO GRANCREO prináša na trh moderný produkt HARMONIQ. Ten má za cieľ predchádzať, ale aj zlepšiť zvládanie príznakov úzkosti alebo syndrómu vyhorenia. Jeho zloženie vychádza prísne z vedecky preverených skúšaní, ktoré ukázali zmiernenie príznakov. 

Na rozdiel od drvivej väčšiny doposiaľ známych produktov, HARMONIQ nemá takmer žiadny utlmujúci účinok. Čo je výhodné, lebo prakticky neobmedzuje pracovný režim, prácu so strojmi, či šoférovanie alebo potrebu mať myseľ otvorenú k riešeniu úloh. Ďalšou nespornou výhodou je, že HARMONIQ obsahuje zložku, ktorá má vedecky dokázanú vysokú mieru ochrany mozgových synapsií. Synapsie v mozgu sú zodpovedné za naše myslenie, rozpoznávanie a pamäť.

Veľká väčšina bežne používaných produktov alebo liečiv na úzkosť alebo depresiu, pomáhajú, ale za cenu úbytku synapsií. Zjednodušene by sme mohli povedať, že pomáhajú za cenu mentálneho otupenia. Prvotné skúsenosti s produktom HARMONIQ naznačujú aj jeho ďalší zaujímavý efekt. A to, že v kombinácii s utlmujúco pôsobiacimi produktami, dokonca môže výrazne potlačiť ich nechcené účinky, ako sú napr. prílišné utlmenie (sedácia) alebo prílišné svalové uvoľnenie (myorelaxácia). 

HARMONIQ sa snaží fungovať presne opačne. Neutlmuje psychiku, chráni synapsie a podporuje zdravú psychickú a mentálnu funkcia mozgu. Navyše jeho zložky prispievajú k zmierneniu pridružených neurologických a tráviacich ťažkostí. To znamená, že pôsobí nie iba na psychickú stránku, ale aj na zlepšenie telesných funkcií (psycho-somatický účinok). Na rozdiel od bežných produktov, ktoré pôsobia iba na mozog. HARMONIQ tak harmonizuje hneď najmenej tri oblasti, myseľ, nervy a trávenie.

HARMONIQ obsahuje 30 tabliet, odporúčaná denná dávka je 1 tableta alebo rozdelená na ½ tablety ráno a ½ tablety večer. Jeho možné voľne kombinovať aj k iným podobne pôsobiacim produktom. Pri jeho priemernej cene, vychádza denná dávka na 0,70 Eur a to už stojí za vyskúšanie.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO