Stlačením klávesy ESC zatvorte

už od roku 2010

Pharco, s.r.o.

Pharco je obchodná spoločnosť, ktorá sa zameriava na dovoz a distribúciu výživových doplnkov predovšetkým na prírodnej báze a zdravotníckych pomôcok od renomovaných farmaceutických výrobcov predovšetkým z Talianska, San Marína, Dánska a Poľska. Zabezpečujeme predaj a marketingovú podporu.

Naše ciele

Cieľom spoločnosti pharco je prinášať na slovenský farmaceutický trh inovatívne produkty pre zdravie, ktoré sú invenčné v obsahu alebo v inovačnom liečebnom postupe. Ďalším dôležitým míľnikom je predaj vlastných produktov pod značkou pharco – inovatívne produkty pre zdravie (napr. Chondro Hyal, Chondro Biol, Melvar), ktoré pre spoločnosť vyrábajú zahraniční farmaceutickí výrobcovia.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť pharco získala od roku 2020 licenciu na distribúciu liekov, predaj liekov patrí k ambíciám firme pre nasledujúce obdobie.

Vízia a inovatívne produkty

Spoločnosť pharco má cieľ byť etablovaným inovatárom v ortopédii. Po viskosuplementačných injekciách Biolevox HA sme priniesli pacientom s artrózou kĺbov ako prvá spoločnosť unikátny autológny krvný derivát na báze fibrínu. Ďalšou inováciou je duálna viskoprotektívna injekcia Chondro Hyal do kolenných kĺbov. Aktuálne sme priniesli na Slovensko najmodernejšiu vysoko funkčnú hojivú liečbu artrózy pomocou derivátu na báze monocytov a lymfocytov. Aplikácie sú dostupné aj v našej súkromnej ortopedickej ambulancii ORTOINOVA
V neurológii sme predstavili inovatívnou molekulou uridín, ktorá je obsiahnutá vo výživovom doplnku Biolevox Neuro a Biolevox Neuro Forte. Inovačným produktom v oblasti vitamínov je Gold-Vit C, ktorý ma preukázanú veľmi vysokú biologickú dostupnosť a je vysoko využiteľný pre organizmus a PRO-TH na aktívne posilnenie imunity dýchacích ciest.
Pharco má tím vlastných medicínskych reprezentantov a manažérov. Okrem televíznej kampane (v podobe sponzorských odkazov) a článkov v printových médiách prinášame pre pacientov vlastné zdravotné noviny prepacientov.sk dvakrát ročne bezplatne do vybraných ambulancií, zdravotných zariadení a lekární po celom Slovensku. Najnovším projektom je spustenie vlastného e-shopu.

Pharco je nezávislá obchodná spoločnosť, ktorá nečerpá žiadne verejné zdroje zo zdravotníctva.

„Našim cieľom je byť privátnym inovatívnym partnerom v oblasti produktov určených pre zdravie vo vybraných terapeutických oblastiach. V budúcnosti chceme okrem dovozu a distribúcie produktov a liekov, zabezpečovať aj praktickú realizáciu zdravotných služieb. Máme snahu poskytovať inovatívnu zdravotnú starostlivosti vo vybraných segmentoch. Začali sme v ortopédii otvorením inovatívnej ortopedickej ambulancie ORTOINOVA v Bratislave na Trnávke,“ hovorí riaditeľ spoločnosti pharco MVDr. Bc. Peter Blaško.
riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO
MVDr. Bc. Peter Blaško – CEO, riaditeľ pharco, s.r.o.