Stlačením klávesy ESC zatvorte

„Zanesené“ arteriálne cievy predstavujú oveľa vyššie riziko mozgovej mŕtvice alebo infarktu než zvýšená hodnota cholesterolu v krvi.

Inak povedané, na zvýšené hodnoty cholesterolu v krvi sa neumiera, ale na aterosklerózu (ľudovo – zanesené cievy) áno. Lekár vám poradí nižšie, ako si môžete upraviť hodnoty cholesterolu v krvi, znížiť riziko zanesených ciev a tiež navyše aj zlepšiť funkciu pečene.

Prioritou číslo jedna v ochrane pred mozgovou príhodou alebo infarktom je dobrý stav arteriálnych ciev. Všetko ostatné je druhoradé.

Naše cievy sú ako pamäť, je v nich zapísané všetko, dobré aj zlé. Doslova je v nich zapísaná každá cigareta, ktorú sme vyfajčili, každý liter alkoholu, ktorý sme vypili. Ale aj to dobré, napr. každý antioxidant alebo protizápalovú látku, ktorú sme skonzumovali. To zhoršenie ciev sa v praxi prejavuje ako zanesenie alebo kôrnatenie arteriálnych ciev. Odborne sa tento proces nazýva ateroskleróza. Ateroskleróza sa objavuje prakticky iba v tepnách (artérie), nie v žilách (vény).

Rozvinutá ateroskleróza tepien je násobne nebezpečnejší zabijak ako samotná zvýšená  hodnota cholesterolu v krvi. Ak je ešte spojená so zvýšených krvným tlakom, ide doslova o smrteľný koktejl. Čo s tým môžeme urobiť?

Medicínsky sa na to musíme pozrieť v dvoch rovinách. Po prvé, čo spôsobuje zanesenie ciev a ako tomu môžeme zabrániť. Po druhé, keď už predpokladáme, že máme cievy zanesené, ako môžeme znížiť riziko mozgovej príhody alebo infarktu. Starostlivosť o člena rodiny po vážnej mozgovej príhode zásadne zmení fungovanie celej rodiny. Je dobré vedieť, že aj bežne dostupným, ale cieleným vhodným produktom môžeme výrazne znížiť riziko jej výskytu.

Nie len zvýšené hodnoty cholesterolu v krvi, ale aj triglyceridy prispievajú k ateroskleróze.

Osamotene zvýšená hodnota cholesterolu v krvi nemusí sama o sebe hneď predstavovať nebezpečenstvo. Keďže však máme naše arteriálne cievy vekom a zlozvykmi (napr. fajčenie, alkohol, strava) poškodené, molekuly zlého cholesterolu (LDL) prenikajú cez poškodenú výstelku ciev do jej stien. V nich sa okrem neho hromadia aj iné tukové zložky, napr. triglyceridy (sú rizikové aj pre pečeň).

Ateroskleróza ciev je nezvratný stav a preto je náš primárny cieľ v prevencii mozgovej príhody alebo infarktu. Zvýšené hodnoty cholesterolu v krvi sú až sekundárny cieľ. 

Z dôvodu hromadenia cholesterolu a triglyceridov v cievnej stene, vzniká akýsi „nános“ v cieve. Odborne sa označuje ako aterosklerotický plát. Ľudovo povedané tiež kôrnatenie ciev. Cieva stráca na jednej strane pružnosť (kôrnatie) a na druhej, sa zmenšuje jej priesvit (lumen), cez ktorý preteká krv. Kombinácia zníženého prietoku krvi a straty pružnosti cievy je už sama o sebe nebezpečná. Aterosklerotický plát je, na rozdiel od zdravej steny ciev, tuhý a nepružný útvar. Zdravá a pružná cieva dobre reaguje na náhle výkyvy krvného tlaku, napr. pri športe, namáhavej práci či chorobne zvýšenom krvnom tlaku. Zkôrnatená (aterosklerotická) cieva túto pružnosť stráca a pri náhlej zmene tlaku sa môže časť tohto plátu odrhnúť od steny cievy. V takom prípade ide už naozaj o život. Ak sa totiž odtrhnutá časť (medicínsky aterotrombus) dostane do mozgu alebo srdca a upchá tepnu, dochádza k  mozgovej mŕtvici alebo srdcovému infarktu. Následky si vieme už predstaviť. Ako sa môžeme chrániť?

AtheroControl – bráni zaneseniu ciev, stabilizuje aterosklerotický plát v cieve a upravuje hodnoty cholesterolu v krvi

Už približne rok je na trhu moderný a cielený, funkčný výživový doplnok AtheroControl. Pokým sa drvivá väčšina produktov zameriava iba na samotnú úpravu hodnoty cholesterolu v krvi, AtheroControl obsahuje unikátnu látku (PEA*), ktorá vo vedeckom skúšaní1 významne znižuje rozvoj aterosklerotických plátov v cievnej stene, čím môže výrazne znížiť riziko mozgovej príhody alebo infarktu už v prvotnej prevencii. Táto prvá úroveň prevencie je výhodná najmä pre obéznych ľudí, fajčiarov, ľudí so zvýšeným krvným tlakom, poškodenou pečeňou, obličkami alebo u ľudí s rodinnou anamnézou mozgovej mŕtvice alebo infarktu. A vedzte, že ich je naozaj veľa.

Na druhej strane, ak už je ateroskleróza v cievach rozvinutá (a nemusíme to ani tušiť), táto unikátna a navyše telu prirodzená látka (PEA*) podporuje tvorbu kolagénových vlákien v pláte. To znamená, že sa z tuhého plátu stáva pružnejší. Plát je v stene cievy pevnejšie ukotvený a tiež výrazne lepšie odoláva náhlym zmenám tlakuVýrazne sa môže znížiť riziko jeho odtrhnutia a upchatia tepny napr. v mozgu alebo v srdci a teda riziko mŕtvice alebo infarktu. Toto je druhá úroveň prevencie najmä u ľudí s cukrovkou, po prekonanom infarkte alebo mozgovej príhode.  

AtheroControl zlepšuje aj funkciu pečene a znižuje riziko jej stukovatenia, upravuje krvný cukor aj využitie inzulínu tkanivami 

AtheroControl naviac ovplyvňuje viacero dôležitých biochemických parametrov, ktoré sa vzájomne podieľajú na zhoršení jednak prognózy mozgovej príhody a infarktu, ale aj napr. obezity či cukrovky, pečeňových a obličkových ochorení.

Vďaka svojmu modernému a komplexnému zloženiu a tiež už viac ako ročným skúsenostiam v klinickej praxi môžeme vidieť úpravu nie len hodnoty cholesterolu2 v krvi a triglyceridov, ale aj napr. pečeňových3 parametrov (ALT, AST, GMT). Preto nie je nevyhnutné užívať iné doplnky výživy na pečeň, tuky a cukor. Skrátka, všetky tieto výhody sú už v jednej tablete produktu AtheroControl.

Prevratná novinka 2023 – AtheroControl v klinickom skúšaní preukázal úplnú fyziologickú obnovu cievneho endotelu, kľúčového parametru pre ochranu pred rizikom srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Výsledky štúdie si prečítate na konci článku.

V roku 2022 bola uverejnená dosiaľ prevratná štúdia5, v ktorej uvedená kľúčová zložka (PEA, *palmitoyletanolamid), prítomná aj v produkte AtheroControl, zvýšila ochranu srdcového svalu až o 78% pred toxickým účinkom liekov na rakovinu. Čo nepriamo potvrdzuje jej výrazný ochranný účinok nielen na srdce, ale aj mozgové cievy.

AtheroControl obsahuje 30 tabliet a odporúča sa 1 tableta večer, je bežne dopstupný v lekárňach a eshopoch.


Aké sú výhody užívania produktu AtheroControl?

 • komplexné zloženie pre úpravu dôležitých metabolických parametrov 
 • zníženie tvorby cholesterolu priamo v pečeňových bunkách (väčšina produktov iba bráni uvoľneniu cholesterolu z pečene do krvi, čím sa hromadí v pečeňových bunkách a poškodzuje ich)
 • ochrana a obnova funkcie pečene (znižovanie cholesterolu bez správnej funkcie pečene nie je dlhodobo udržateľné)
 • prispieva k prevencií nealkoholovej steatózy (stukovatenie) pečene
 • zlepšenie a ochrana funkcie výstelky a pružnosti ciev (dôležité pre prevenciu pred cievnou mozgovou príhodou a infarktom)
 • úprava glykémie na lačno a zlepšenie využitia inzulínu v tkanivách (vhodné pri prediabete a cukrovke)
 • obmedzenie tvorby a rozvoja kôrnatenia ciev, zlepšenie stabilizácie aterosklerotických plátov v tepnách (dôležité pre prevenciu pred cievnou mozgovou príhodou a infarktom)
 • nie je nevyhnutné užívať iné doplnky výživy na pečeň, cukor a tuky

Literatúra:

 1. Palmitoylethanolamide Promotes a Proresolving Macrophage Phenotype and Attenuates Atherosclerotic Plaque Formation, Rine et al Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Volume 38, Issue 11, November 2018; Pages 2562-2575.
 2. Monakolín prispieva k normálnej hladine cholesterolu
 3. Sylimarín prispieva k normálnej fukcii pečene
 4. Chróm prispieva k normálnej hladine glykémie
 5. V Quagliariello et al., PALMITOYLETHANOLAMIDE (PEA) REDUCES INFLAMMATION IN HUMAN CARDIOMYOCYTES AND VASCULAR ENDOTHELIAL CELLS EXPOSED TO DOXORUBICIN AND ANTI–HER2 MONOCLONAL ANTIBODY THROUGH PPAR–Α AND NLRP3–RELATED PATHWAYS, European Heart Journal Supplements, Volume 24, Issue Supplement_C, May 2022, suac012.137

Výsledky skúšania s produktom AtheroControl (august 2023, CARDIOCARE, Bratislava) 

AtheroControl preukázal v skúšaní významné zlepšenie kľúčových parametrov. Tieto parametre sú medicínsky preukázateľne previazané s rozvojom aterosklerózy, stavom endotelu a pružnosťou arteriálnych ciev. Zjednodušene povedané, či AtheroControl porazí aterosklerózu a umožní reálne predĺžiť vek dožitia.

Graf hore hovorí o tom, že AtheroControl omladil arteriálne cievy o 5 až 10 biologických rokov. Tým prakticky takmer odstránil riziko srdového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Toto má dokázané iba AtheroControl, žiadny iný podobný produkt. 

Graf hore hovorí o tom, že AtheroControl prakticky obnovil zdravú pružnosť najdôležitejšej tepny – aorty a tým tiež zabránil tvorbe aterosklerózy v nej. To znamená, že prakticky takmer odstránil riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Toto má dokázané iba AtheroControl.

 Graf dokazujúci zvýšenie prekrvenia ľavej komory srdca

Graf hore ukazuje, že AtheroControl zvýšil prekrvenie ľavej komory srdca u zdravých ľudí ešte o takmer 8%, čím výrazne znížil riziko fatálneho (smrteľného) srdcového infarktu. Zjednodušene povedané, ak by vás postihol infarkt, zvyšuje sa šanca na menšie následky alebo jeho prežitie. Toto má dokázané iba AtheroControl, žiadny podobný produkt.

Výsledky účinku ATHEROCONTROL na vybrané metabolické parametre

Ak sa pozrieme na hore uvedený graf, vidíme, že ATHEROCONTROL dokázateľne významne znižuje celkový aj „zlý“ cholesterol. Čo je však ešte zaujímavejšie, že dokázal zároveň upraviť aj triglyceridy, a to takmer o 20%. Triglyceridy hrajú nemenej dôležitú úlohu v rozvoji aterosklerózy aj stukovatenia pečene. Na trhu je veľmi málo produktov, ktoré vôbec majú nejakú schopnosť ovplyvniť tento závažný parameter.

Významný pozitívny účinok preukázal ATHEROCONTROL aj na kľúčové pečeňové parametre (AST, ALT), čo dokazuje jeho výrazný regeneračný potenciál na pečeň. Rovnako významne zlepšil aj parameter vzťahujúci sa k prípadnému ochoreniu žlčových ciest (GMT). K zlepšeniu uvedeným parametrom došlo už po 3 mesiacoch užívania 1 tablety denne večer.

Unknown

MUDr. Peter Čičvák

neurológ, Stará Ľubovňa