Stlačením klávesy ESC zatvorte

V priemere každých 17 minút u nás zomrie Slovák alebo Slovenka na infarkt alebo mozgovú mŕtvicu? Ak tomu chcete predísť, prečítajte si tento článok. Radí lekár!

Až 31.000 ľudí u nás ročne zomrie na nejakú formu srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Čo je však horšie, že priemerný vek, kedy k tomu dochádza, sa za ostatných 10 rokov prudko znížil. Dnes už v kardiologických centrách nie je žiadnou raritou, keď sa tam objaví s infarktom 35 – 40 ročný muž alebo žena. Žiaľ, infarkt už dávno nie je „výsada“ 60-tnikov. 

Mať iba dobrý cholesterol a krvný tlak nestačí, pozor na falošný pocit ochrany pred infarktom alebo mŕtvicou

Určite každý z nás pozná všeobecne uznávaný fakt, že za infarkt a mŕtvicu môžu predovšetkým zvýšený cholesterol a krvný tlak. V zásade je to pravda, avšak len z časti. Ak sa pozrieme na tvrdé medicínske dáta, zistíme dosť nepríjemnú realitu. Akú?

Každým rokov stúpa počet lepšie liečených ľudí na vysoký krvný tlak aj cholesterol. Napriek tomu vôbec neklesá počet infarktov ani mŕtvic. Naopak, každým rokom ich počet rastie. Ide o medicínsky paradox. Prečo je to tak? Jednoducho, mať iba dobrý cholesterol a krvný tlak dokázateľne nestačí. 

Liečba vysokého cholesterolu a krvného tlaku je dôležitá a pomerne jednoduchá, pretože sa zameriava na dosiahnutie cieľových číselných hodnôt. Celkový cholesterol má byť pod 5 mmol/l a krvný tlak pod 140/85 mmHg. Ak tieto cieľové hodnoty dosiahneme, tak nadobudneme pocit, že sme dostatočne chránení. Ako však ukazuje realita, ide o falošný pocit istoty. Skutočným vinníkom zodpovedným za infarkt alebo mŕtvicu je stav našich tepien.

Ateroskleróza ciev je zodpovedná za väčšinu úmrtí pri infarkte alebo mŕtvici, a to aj u ľudí dobre liečených na cholesterol a krvný tlak

Naše arteriálne cievy (tepny) sú vo vnútri vystlané jednou vrstvou hladkých buniek (endotel), ktorá chráni stenu cievy pred škodlivými vplyvmi. Stav tejto jedinej vrstvy je pre krvný obehový systém rovnako dôležitý ako zdravé srdce. Ak sa táto vrstva naruší, začne sa pod ňou hromadiť množstvo bielych krviniek, doštičiek a tukov (aj cholesterolu). Tento chorobný proces v tepnách (nie v žilách) sa odborne volá ateroskleróza, ľudovo tiež označovaná ako kôrnatenie ciev. Postupne sa v stene cievy vytvára stále hrubšia vrstva nánosov, ktorá sa medicínsky označuje ako aterosklerotický plát. Pozrite obrázok dolu.

Znázornenie prierezu stenou tepny, vyznačená jedna vrstva endotelových buniek

Predstavme si to ako dlažobný chodník. Ak sa z neho odlúpi alebo zlomí jedna dlaždica, začne sa v mieste hromadiť nečistota, ktorá sa dostane do podložia. Podložie sa poškodí, naruší sa a po čase sa chodník rozpadne. Takto dopadne aj cieva, ak aterosklerózu nepodchytíme včas. Potom nás čakajú už len vážne problémy.

Hovorí sa, že vysoký krvný tlak je tichý zabijak. V takom prípade môžeme bez pochybností povedať, že ateroskleróza je jeho zákerná slúžka. A v čom je zákerná? Pretože ju nedokážeme presne zmerať. Správne hodnoty krvného tlaku alebo cholesterolu poznáme. Preto ich vhodnou liečbou môžeme dosiahnuť. Aké hodnoty má však ateroskleróza? Na túto otázku nie je odpoveď, nedá sa totiž zmerať a nemá žiadnu dobrú hodnotu. A čo sa nedá zmerať, to sa ťažko lieči. Preto sa o nej nerozpráva toľko ako o cholesterole a krvnom tlaku. Avšak z pohľadu priameho vplyvu na riziko infarktu alebo mŕtvice, je ateroskleróza závažnejšia.

Ateroskleróza je natoľko zákerná, že najskôr napadne najmenšie arteriálne cievy (mikrotepny, kapiláry) v tele. Preto jej skoré štádium často ako prví zachytia oční lekári pri vyšetrení očného pozadia. Objavia ju totiž na nitkovitých mikrocievach sietnice. Keď ju už lekári zachytia pri USG (sonografia) vyšetrení napr. na veľkej krčnej tepne (karotída), znamená to, že je už rozbehnutá prakticky vo všetkých tepnách. Naviac, rozvinutý aterosklerotický plát usadený v cieve je v podstate nezvratný proces.  A čo to znamená? 

Ak vás pri námahe prechodne pichá na hrudi, zrejme za to môže aj ateroskleróza

Aterosklerotický plát môže viesť k nebezpečne zníženému prietoku krvi v postihnutej cieve. To vedie k nedostatočnému prekrveniu príslušného tkaniva. Ak sa takéto zúženie cievy objaví v srdcových tepnách (koronárne tepny), v lepšom prípade môže spôsobiť prechodné nedostatočné okysličenie srdcového svalu. To sa obvykle prejavuje prechodnou pichľavou bolesťou za hrudnou kosťou pri zvýšenej námahe (medicínsky označované ako angina pectoris).  V horšom prípade sa časť tohoto plátu odtrhne a spôsobí uzavretie cievy v srdci alebo mozgu. To už sa rozprávame o infarkte alebo mŕtvici. Ako môžete vidieť, v tomto chorobnom procese nie je primárny dôvod iba zvýšený krvný tlak alebo cholesterol. Tie totiž majú len čiastočný vplyv na samotný rozvoj aterosklerózy tepien. Tak čo na ňu vplýva?

Na prvom mieste je to dlhodobý stres, fajčenie a alkohol. Prispieva tiež nevhodná strava. Tá však skôr vedie k nadváhe a z nej plynúcemu zvýšenému krvnému tlaku a cholesterolu. 

Čo by ste mali vedieť o ateroskleróze

  1. Zvýšený krvný tlak a cholesterol nie sú primárne zodpovedné za aterosklerózu, ale podporujú jej rozširovanie a zvyšujú tak riziko infarktu alebo mŕtvice. Preto je dôležité správne sa liečiť a dosiahnuť u nich požadované hodnoty.
  • Ich liečbou dosiahneme požadované hodnoty, ale neovplyvníme nimi stav aterosklerózy v cievach. To vedie k falošnému pocitu ochrany pred infarktom alebo mŕtvicou.
  • Rozvinutá ateroskleróza tepien predstavuje veľmi vysoké riziko infarktu alebo mŕtvice a je v podstate nezvratná. Keďže ju však nevieme merať, môžeme ju ovplyvniť? Áno, môžeme.
  • Ateroskleróza objavená pri USG (sono) vyšetrení veľkých tepien (najčastejšie karotíd) znamená, že ju máme prítomnú už prakticky vo všetkých tepnách. To znamená, že sme už na ceste k infarktu alebo mŕtvici.
  • Ateroskleróza začína poškodením jednej vrstvy hladkých buniek (endotel) v tepnách (arteriálne cievy). Endotel najviac poškodzuje dlhodobý stres, fajčenie a alkohol.
  • Ak ochránime endotel v tepnách pred poškodením, tak zabránime ateroskleróze. Tým významne znížime riziko infarktu alebo mŕtvice. Ako to však môžeme dosiahnuť?
  • Dnes už jednoducho. Inovatívny a klinickým skúšaním preukázaný produkt ATHEROCONTROL dokázateľne obnovuje zdravú funkciu endotelu tepien už po 3 mesiacoch užívania.

ATHEROCONTROL obnovuje zdravý endotel, zvyšuje pružnosť ciev a upravuje cholesterol, a to už po 3 mesiacoch užívania

Slovensko-talianska vývojová spoločnosť PHARCO GRANCREO priniesla na trh v roku 2022 produkt ATHEROCONTROL. Jeho zloženie vychádza prísne z najnovších medicínskych skúšaní, s cieľom obmedziť rozvoj a šírenie aterosklerózy, a zlepšenie hodnôt cholesterolu. V roku 2023 boli s produktom ATHEROCONTROL realizované dve klinické skúšania priamo v slovenských ambulanciách. Jedna bola zameraná na zlepšenie stavu ciev a schopnosti obmedziť aterosklerózu. Druhá na schopnosť zlepšiť hodnoty cholesterolu a ďalších dôležitých metabolických parametrov. Pozrime sa spolu na ich prekvapujúce výsledky.

Máte dobre liečení krvný tlak? Napriek tomu je takmer isté, že máte chorobne poškodený endotel a pružnosť tepien. ATHEROCONTROL obnovil ich zdravý stav už po 3 mesiacoch užívania.

V špecializovanom pracovisku zameranom na diagnostiku stavu arteriálnych ciev sa ATHEROCONTROL klinicky skúšal výlučne u ľudí dlhodobo dobre liečených na zvýšený krvný tlak. Úvodným kontrolným vyšetrením stavu ich ciev sa dokázalo, že endotel ich ciev bol výrazne chorobne poškodený a pružnosť ciev narušená. Priam šokujúce však bolo zistenie, že chorobný stav endotelu mali všetci (100%) vyšetrovaní ľudia. A to aj napriek tomu, že krvný tlak mali všetci (100%) dlhodobo dobre liečený. V podstate verili vo falošný pocit, že dobrá liečba krvného tlaku ich ochráni pred infarktom alebo mŕtvicou.

Dokazujte to graf s hodnotou +19,1 na grafe dolu. Táto hodnota ukazuje na pomerne značné chorobné poškodenie endotelu a pružnosti ciev. Opäť pripomíname, že aj napriek dobre liečenému krvnému tlaku.

Po úvodnom vyšetrení sa respondentom nasadil ATHEROCONTROL, pričom im neboli doporučené žiadne iné zmeny v liečbe ani životnom štýle. Jednoducho, aby žili spôsobom ako doteraz, iba naviac užívali ATHEROCONTROL 1 tabletu večer denne, po dobu 3 mesiacov. Následne, prišli opätovne na meranie stavu endotelu a pružnosti ciev. 

Kontrola stavu endotelu a pružnosti ciev po 3 mesiacoch užívania ATHEROCONTROL preukázala jeho úplnú funkčnú obnovu a rovnako výrazné zlepšenie pružnosti ciev. Dokazuje to hodnota -14,2 na grafe dolu, čo je hlboko v pásme zdravého endotelu.

Graf dokazujúci obnovu stavu endotelu a pružnosti tepien až na zdravú úroveň


Aj pre športovcov alebo ľudí so srdcovým zlyhávaním môže byť ATHEROCONTROL významným prínosom. Zlepšil tlak v aorte aj prekrvenie ľavej komory srdca. Tým podporil lepší výkon srdca a znížil riziko jeho zlyhania.

Súčasťou štúdie bolo tiež zistiť, či ATHEROCONTROL môže zlepšiť prekrvenie a okysličenie ľavej komory srdca. Ľavá komora je z pohľadu rizika srdcového zlyhania najdôležitejšia časť srdca. Pumpuje okysličenú krv do veľkého krvného obehu a zabezpečuje tak prísun kyslíka a živín do orgánov, tkanív a svalov.

Pri chronickom srdcovom zlyhávaní ľavá komora srdca nefunguje dostatočne. Naviac je pri zvýšenej námahe často nedostatočne prekrvená a okysličená. Tým sa jej funkcia ešte zhoršuje. Prejavuje sa to dýchavičnosťou pri námahe (napr. do schodov, pri rezkej chôdzi a pod.) alebo aj krátkodobou pichľavou bolesťou za hrudnou kosťou (angina pectoris). Prakticky rovnako sa srdce správa aj pri vrcholovom športovom výkone. Je to z dôvodu nerovnováhy medzi výkonom ľavej komory a jej spotrebou kyslíka. Zvýšená činnosť ľavej komory srdca (pri námahe alebo športe) spotrebuje viac kyslíka, avšak ten sa vďaka zúženým (zaneseným, aterosklerotickým) tepnám do ľavej komory nedostáva v potrebnom množstve (nedostatočné prekrvenie ľavej komory). To vyvoláva zadychčanie až pichľavú bolesť za hrudnou kosťou.

Obrázok znázorňujúci stav prekrvenia ľavej komory srdca pri zdravej

a aterosklerózou postihnutej tepne

Merania v spomenutom klinickom skúšaní preukázali (u ľudí s dobre liečeným krvným tlakom), že ATHEROCONTROL významne zlepšil prekrvenie a okysličenie ich ľavej komory srdca (DRA – diastolická reflexná oblasť) v priemere až takmer o 8%. Pozrite graf dolu. Nech nás však toto relatívne malé, ale za to významné, zlepšenie neoklame. Toto zlepšenie sa podarilo dosiahnuť u ľudí, ktorí mali zdravú hodnotu (DRA) prekrvenia ľavej komory (ľudia bez srdcového zlyhávania). Inak povedané, ATHEROCONTROL dokázal aj u ľudí so zdravým srdcom ešte zlepšiť prekrvenie a okysličenie ľavej komory. To je napríklad veľmi zaujímavé pre športovcov, pretože im umožňuje zvládať dlhšie vyššiu záťaž, s nižším rizikom zlyhania srdca pri vrcholovom výkone. S ohľadom na zlepšenie u ľudí so zdravým srdcom, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, že u ľudí trpiacich ľavostranným srdcovým zlyhávaním, by zlepšenie bolo až dvojciferné percento. A to sa už bavíme nie len o lepšej kvalite života (menej dýchavičnosti), ale aj o možnom život zachraňujúcom zlepšení srdca pri námahe. 

Graf dokazujúci zvýšenie prekrvenia ľavej komory srdca

ATHEROCONTROL v uvedenom klinickom skúšaní upravil aj stredný krvný tlak v aorte o významných 14% (graf dolu), až na úroveň zdravej hodnoty. To dokazuje jeho celkový pozitívny prínos nie len pre endotel tepien a prekrvenie srdca, ale celý veľký krvný obehový systém. 

Graf dokazujúci úpravu stredného arteriálneho tlaku až na zdravú úroveň

ATHEROCONTROL významne zlepšuje cholesterol, triglyceridy aj pečeňové parametre 

Keďže na Slovensku výrazne pribúda ľudí s metabolickým syndrómom, nadváhou alebo stukovatenou pečeňou, spoločnosť PHARCO GRANCREO sa rozhodla pre ďalšie praktické klinické skúšanie s produktom ATHEROCONTROL. Jeho cieľom bolo zistiť, či dokáže zlepšovať kľúčové metabolické parametre, pri užívaní 1 tableta denne večer. Skúšanie sa realizovalo v 9 nezávislých ambulanciách v SR. Výsledky klinického skúšania ukazuje graf dolu. Môžeme nad všetky pochybnosti konštatovať, že ATHEROCONTROL je komplexne metabolicky pôsobiaci a prospešný produkt.

Výsledky účinku ATHEROCONTROL na vybrané metabolické parametre

Ak sa pozrieme na hore uvedený graf, vidíme, že ATHEROCONTROL dokázateľne významne znižuje celkový aj „zlý“ cholesterol. Čo je však ešte zaujímavejšie, že dokázal zároveň upraviť aj triglyceridy, a to takmer o 20%. Triglyceridy hrajú nemenej dôležitú úlohu v rozvoji aterosklerózy aj stukovatenia pečene. Na trhu je veľmi málo produktov, ktoré vôbec majú nejakú schopnosť ovplyvniť tento závažný parameter.

Významný pozitívny účinok preukázal ATHEROCONTROL aj na kľúčové pečeňové parametre (AST, ALT), čo dokazuje jeho výrazný regeneračný potenciál na pečeň. Rovnako významne zlepšil aj parameter vzťahujúci sa k prípadnému ochoreniu žlčových ciest (GMT). K zlepšeniu uvedeným parametrom došlo už po 3 mesiacoch užívania 1 tablety denne večer.

ATHEROCONTROL je vhodný aj pre pacientov s cukrovkou

Z klinického skúšania vyplynulo zaujímavé a praktické zistenie, ktoré je prospešné pre pacientov s cukrovkou. Títo pacienti majú prakticky na 100% chorobne poškodený endotel, a teda násobne vyššie riziko infarktu alebo mŕtvice, v porovnaní so zdravou populáciou. Naviac, liečba cukrovky je pomerne citlivá na zmeny. Dobre liečená cukrovka si vyžaduje spoluprácu lekára aj pacienta. Preto užívanie nevhodných doplnkov ju môže výrazne rozkolísať a narušiť tak ťažko dosiahnuté cieľové hodnoty glykémie. 

Ako však ukázali výsledky skúšania, ATHEROCONTROL vôbec významne neovplyvnil hladinu glykémie nalačno ani glykovaný hemoglobín (laicky známy ako dlhý cukor). V praxi to znamená, že pacienti liečení na cukrovku sa nemusia obávať užívania ATHEROCONTROL, lebo prakticky neovplyvňuje ich aktuálnu liečbu cukrovky (či už orálnymi liekmi alebo inzulínom).

Ak chcete skutočne predĺžiť svoj život v zdraví, ATHEROCONTROL vám k tomu pomôže

ATHEROCONTROL dokázateľne zlepšuje stav ciev, prekrvenie srdca, upravuje cholesterol, triglyceridy aj pečeň. Je preto vhodný pre ľudí trpiacich metabolickým syndrómom, zvýšeným cholesterolom, stukovatenou pečeňou. Je vyslovene vhodný pre ľudí liečených na vysoký krvný tlak, cukrovku, prípadne so srdcovým zlyhávaním. Zároveň je však bezpečný aj pre zdravých ľudí, lebo pôsobí preventívne. 

ATHEROCONTROL sa užíva 1 tableta denne večer, balenie obsahuje 30 tabliet, je bežne dostupný v lekárňach alebo v ešopoch. Pri jeho priemernej cene na trhu vychádza 1 tableta na menej ako 0,90 Eur denne.  To už stojí za výrazne zníženie rizika infarktu alebo mŕtvice a šancu na dlhší a zdravší život.

1.Šutka J, Blaško, P. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na endotel a pružnosť arteriálnych ciev u hypertonikov, 2023 2.Blaško P. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na vybrané metabolické parametre, 2023 3. CARDIOCARE 2023. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na endotel.

mudr_jarolim_sutka

MUDr. Jarolím Šutka

internista, gastroenterológ

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO