Stlačením klávesy ESC zatvorte

Športujte bezpečne, bez rizika náhleho zlyhania srdca. Ako na to, radí lekár.

Určite ste si všimli, že za ostatných 10 rokov sa rapídne zvýšila úmrtnosť mladých športovcov priamo počas vrcholového výkonu. Už neprejde mesiac bez toho, aby sme nečítali správu alebo nevideli záznam, ako odpadol športovec priamo pri výkone. Vo viac ako 70% prípadoch dochádza aj k okamžitej smrti. Štatistika výskytu náhlych úmrtí napr. u bežcov a maratóncov je 1:15.000. 


Každý druhý až tretí vrcholový športovec je náchylný na skryté srdcové ochorenie

Popisuje sa, že takmer v polovici prípadov (48%) je u vrcholového športovca do 35 rokov prítomná chorobne zväčšená ľavá komora srdca (medicínsky hypertrofická kardiomyopatia), ktorá je však skrytá, bez príznakov a prakticky nediagnostikovaná. 

U športovcov nad 35 rokov je najčastejším dôvodom zúženie koronárnych tepien (koronárna choroba srdca), ktorá spôsobuje nedostatočné prekrvenie ľavej komory pri zvýšenej športovej námahe. Aj v tomto prípade sú príznaky často zastreté. Občas sa prejavujú náhlym krátkotrvajúcim pichaním za hrudnou kosťou (medicínsky angina pectoris), ktorým športovec často neprikladá žiadnu vážnosť. To je však vážna chyba!

Dôvodom prečo športovec skolabuje je kombinácia vysokej námahy a dehydratácie. Riziko náhleho úmrtia rapídne zvyšuje aj prítomnosť už spomenutého skrytého srdcového ochorenia.

Ľavá komora srdca pri športe pumpuje do krvného obehu až do 7x viac objemu krvi v porovnaní s kľudovým stavom. Na to, aby to srdce zvládlo potrebuje byť ľavá komora dostatočne zásobovaná krvou a kyslíkom. Pri chorobne zväčšenej ľavej komore však srdce stráca silu a výkon na pumpovanie, a začína zlyhávať. Pri zúžených koronárnych tepnách, pre zmenu, dochádza k nedostatočnému prekrveniu ľavej komory (lat. ischémia), ktorá začne nepravidelne pumpovať. Vytvorí sa v nej prakticky náhly infarkt, na ktorý športovec môže aj hneď zomrieť. Rozdiel medzi srdcom so zdravými a zúženými koronárnymi tepnami je na obrázku dolu.

ATHEROCONTROL dokázateľne zvýšil prekrvenie ľavej komory srdca, už po 3 mesiacoch užívania

Spoločnosť PHARCO GRANCREO vyvinula a priniesla na trh v roku 2022 produkt ATHEROCONTROL. V roku 2023 sa na Slovensku realizovala klinická štúdia zameraná, okrem iného, na jeho schopnosť zvýšiť prekrvenie ľavej komory srdca. Merania v spomenutom klinickom skúšaní preukázali, že ATHEROCONTROL významne zlepšil prekrvenie a okysličenie ľavej komory srdca (DRA – diastolická reflexná oblasť) v priemere až takmer o 8%, po 3 mesiacoch užívania. Pozrite graf dolu. Nech nás však toto relatívne malé, ale za to významné, zlepšenie neoklame. Toto zlepšenie sa podarilo dosiahnuť u ľudí, ktorí mali zdravú hodnotu (DRA) prekrvenia ľavej komory (ľudia bez srdcového zlyhávania). Inak povedané, ATHEROCONTROL dokázal aj u ľudí so zdravým srdcom ešte zlepšiť prekrvenie a okysličenie ľavej komory. To je veľmi zaujímavé pre športovcov, pretože im umožňuje zvládať dlhšie vyššiu záťaž, s nižším rizikom náhleho zlyhania srdca pri vrcholovom výkone. S ohľadom na zlepšenie u ľudí so zdravým srdcom, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, že napr. u športovcov so skrytým srdcovým ochorením, by zlepšenie bolo až dvojciferné percento. A to sa už bavíme nie len o lepšej kvalite života, ale aj o možnom život zachraňujúcom zlepšení srdca pri športovej námahe.

 Graf dokazujúci zvýšenie prekrvenia ľavej komory srdca

ATHEROCONTROL dokázateľne zlepšuje stav ciev, prekrvenie srdca, upravuje cholesterol, triglyceridy aj pečeň. Je preto vhodný pre ľudí trpiacich metabolickým syndrómom, zvýšeným cholesterolom, stukovatenou pečeňou. Je vyslovene vhodný pre ľudí liečených na vysoký krvný tlak, cukrovku, prípadne so srdcovým zlyhávaním. Zároveň je však bezpečný aj pre zdravých ľudí a športovcov, lebo pôsobí preventívne. 

ATHEROCONTROL sa užíva 1 tableta denne večer, balenie obsahuje 30 tabliet, je bežne dostupný v lekárňach alebo v ešopoch. Pri jeho priemernej cene na trhu vychádza 1 tableta na menej ako 0,90 Eur denne.  To už stojí za výrazne zníženie rizika infarktu alebo mŕtvice a šancu na dlhší a zdravší život.

Viac o ATHEROCONTROLE a jeho klinicky preukázaných pozitívach si môžete prečítať TU.

zdroje: http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2014/04/15/why-do-healthy-people-die-running-marathons/
http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/02/13.pdf
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1106468#t=articleResults

1.Šutka J, Blaško, P. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na endotel a pružnosť arteriálnych ciev u hypertonikov, 2023 2.Blaško P. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na vybrané metabolické parametre, 2023 3. CARDIOCARE 2023. AtheroControl – klinické skúšanie vplyvu na endotel

mudr_jarolim_sutka

MUDr. Jarolím Šutka

internista, gastroenterológ

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO