Stlačením klávesy ESC zatvorte

HEMOROIDY – ľudovo známe ako zlatá žila, môže dlhodobo trápiť až 25% populácie. 

Prichádza teplé počasie, ktoré hemoroidom praje. Vyskúšajte nový prístup, ktorý môže byť výrazne účinnejší ako bežné produkty.

Mám zlatú žilu. Veta, ktorá na prvý dojem znie, ako by som bol bohatým človekom. V realite je to presne opačne. Až jednému zo štyroch európanov (častejšie postihuje ženy) touto vetou práve začínajú nepríjemné a dlhodobé ťažkosti. Prvá zmienka o zlatej žile sa objavila už v Biblii. Hemoroidy je jednotné označenie pre ochorenie komplexu hemoroidálnych žíl nachádzajúcich sa v konečníku. Úlohou tejto siete žíl (latinsky venae hemorrhoidales) v konečníku je pomoc pri bezpečnom vyprázdňovaní stolice. V podstate tento komplex ciev pôsobí ako akési vankúšiky v rekte. Zjednodušene by sme ich účel mohli popísať, že tlmia tlakové účinky stolice na stenu konečníka pri vyprázdňovaní. Aby nedošlo k poškodeniu steny konečníka pri vyprázdňovaní a tiež, aby sa konečník dobre uzatvoril po vyprázdňovaní. 

postihnuté hemoroidálne žily

Hemoroidálne žily nemajú svalovú vrstvu, na rozdiel od žíl na nohách. Tá predstavuje zásadný rozdiel, prečo väčšina produktov nemá dostatočný účinok. 

Ak sa pozrieme na stavbu steny (anatomiu) bežnej žily, napr. na nohe a na stavbu steny hemoroidálnej žily, zistíme medzi nimi zásadný rozdiel. Bežná žila obsahuje strednú vrstvu (lat. tunica media), ktorá je tvorená hladkým svalom. Svalová vrstva je zodpovedná za správne napätie (tonus) žily. Pokiaľ funguje správne, žila je pevná a jej stena nemá tendenciu ochabovať a tvoriť kŕčové žily (lat. varixy). Ak to tak nie je, odporúča sa užívať venotonické produkty (najznámejšie sú diosmín, hesperidín, rutín). Už samotné označenie venotonický (venus = žila, tonus = napätie) hovorí o tom, že venotonické produkty cielene pôsobia iba na svalovú vrstvu žily a zvyšujú v nej napätie, aby neochabovala. Tým pomáhajú zmierniť vznik kŕčových žíl.

Stavba steny bežnej žily, napr. na nohe

Ak sa pozrieme na stavbu steny hemoroidálnych žíl, vidíme, že prakticky neobsahujú svalovú vrstvu. Dôvod je ten, že ich úlohou je rýchlo sa rozširovať (napĺňať krvou) a sťahovať (vyprázdňovať) podľa aktuálnej potreby nášho tela, ako taký balónik. Preto ich stena nemôže mať vytvorenú svalovú vrstvu, ktorá by im v tejto úlohe bránila. Keďže však nemajú svalovú vrstvu, logicky na nich venotonické produkty (napr. diosmín, hesperidín, rutín) takmer vôbec nepôsobia.

Prierez oblasťou konečníka

Prierez sieťou hemoroidálnych žíl v konečníku

Čo spôsobuje dlhodobé a bolestivé hemoroidy? Zápal žilovej steny.

Možno budete prekvapení, ale nie je to nič špecifické. Dlhodobé a bolestivé hemoroidy spôsobuje obyčajné nahromadenie a zastavenie krvi (latinsky hemostáza) v hemoroidálnych žilách. Z rôznych dôvodov, ako napr. nadváha, silné tlačenie pri stolici, tehotenstvo, vek, pokles nervového tonusu, či rôzne ochorenia, dochádza k tomu, že sa v komplexe hemoroidálnych žíl jednoducho hromadí krv. Tá z neho odteká len veľmi pomaly a niekedy dlhý čas jednoducho neodteká. V krvnej stáze (nahromadenej a zastavenej krvi) prebiehajú procesy, ktoré majú silný zápalový potenciál. Predstavte si to ako vodu v lesnej bystrine a v malom jazierku.  Lesná bystrina má obvykle číru a čistú vodu, pretože je v nej prirodzený prúd vždy čerstvej vody. Naopak, v malom jazierku býva voda často zakalená, plná rias, lebo je bez dostatočného prísunu čerstvej vody, voda hnije. 

Niečo podobné sa deje lokálne aj s krvnou stázou v hemoroidoch. V nahromadenej krvi sa prirodzene vytvárajú zápalové látky, najmä deriváty kyseliny arachidonovej. Tie spôsobujú silné podráždenie žilovej steny, v podstate jej zápal. Následkom zapálenej steny hemoroidálnych žil dochádza k jej oslabeniu. Oslabenie žilovej steny vedie k ďalšiemu hromadeniu krvi, ktoré sa vydúva do prostredia. Zapálená a oslabená stena žíl často jednoducho povolí a objaví sa krvavý a bolestivý výtok. Ten je pri akútnych hemoroidoch typický a krv je obvykle svetločervená.

typická svetločervená krv pri hemoroidoch

Teplé prostredie proces tvorby zápalových látok v krvnej stáze v hemoroidálnych žilách iba zhoršuje a urýchľuje. Preto sa obvykle v teplom počasí (horúce leto) u ľudí s hemoroidmi problémy vracajú alebo zhoršujú. Priam kritickým je sadnutie si na horúce sedadlo v aute v lete. To na hemoroidy pôsobí doslova ako atomovka. Čo s tým môžeme urobiť?

HERBALGINchronic  – obmedzuje tvorbu látok zodpovedných za zápal hemoroidálnych žíl

Slovensko-talianska spoločnosť PHARCO GRANCREO priniesla v roku 2023 funkčný produkt HERBALGINchronic . Obsahuje klinickými štúdiami preverenú kombináciu výťažkov, ktoré cielene obmedzujú tvorbu zápalových derivátov kyseliny arachidonovej v krvi*. Práve tieto deriváty sú hlavne zodpovedné za zápal steny hemoroidálnych žil. Už takmer ročné skúsenosti ukazujú, že HERBALGINchronic účinne prispieva k zmierneniu až takmer úplnému odstráneniu problémov s hemoroidálnym riečiskom. Odporúčané užívanie je 1 tableta ráno a 1 tableta večer. Tablety majú pozvoľné uvoľňovanie, ktoré lepšie prekryje 24 hodinový interval. Môže sa aj voľne kombinovať s venotonicky pôsobiacimi produktami. Je bežne dostupný v lekárňach a ešopoch. Pri priemernej cene vychádza jeho denná dávka ani nie na 1 eur. A to už stojí za vyskúšanie.

*1. Burnett BP et al. A Medicinal Extract Of Scutellaria baicalensis And Acacia catechu Acts As A Dual Inhibitor Of Cyclooxygenase And 5-Lipoxygenase To Reduce Inflammation. J Med Food. 2007 Sep;10(3):442-51. 2. Acacia catechu (L.f.) Willd and Scutellaria baicalensis Georgi extracts suppress LPS-induced pro-inflammatory responses through NF-кB, MAPK, and PI3K-Akt signaling pathways in alveolar epithelial type II cells.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO