Stlačením klávesy ESC zatvorte

Znížte svoj cholesterol a ochráňte pečeň.

Je všeobecne známe, že zvýšená hladina cholesterolu má súvis s rizikom vzniku mozgovej príhody alebo srdcového infarktu. Cholesterol preniká do poškodenej steny cievy a hromadí sa v nej. To vedie k tvorbe tzv. aterosklerotických plátov, ktoré, keď sa uvoľnia (odtrhnú) zo steny cievy, môžu spôsobiť spomínanú mozgovú príhodu alebo infarkt. 

Znižovanie cholesterolu a ochrana pečene musia ísť ruka v ruke. Iba vtedy bude zníženie dlhodobo udržateľné.

Málo sa však spomína iná, rovnako dôležitá skutočnosť. A to, že pre efektívne zníženie cholesterolu je potrebné, aby nám dobre fungovala pečeň. Cholesterol sa tvorí a metabolizuje v pečeni. Ak teda chceme, aby sa ho menej vytváralo, musíme v pečeni utlmiť určité enzýmy a procesy, ktoré ho nadmerne tvoria. Zároveň je žiadúce, aby bola podporená správna funkcia pečene, pretože bez nej nevieme efektívne utlmiť spomenuté enzýmy. Jednoducho znižovanie cholesterolu a ochrana pečene sú spojené nádoby. Jedno bez druhého nebude dlho fungovať.

Drvivá väčšina produktov na trhu pôsobí iba na cholesterol a jeho uvoľnenie z pečene do krvi. My sa tešíme zo zlepšenia, ale naša pečeň to vidí inak.

Cholesterol sa tvorí v pečeni, konkrétne v pečeňových bunkách (hepatocyty). V nich sa hromadí v tukových vakoch a čaká pokým ho bunka uvoľní do krvi. Väčšina produktov na znižovanie cholesterolu sa zameriava najmä na to, že bráni pečeni v uvoľnení vytvoreného cholesterolu do krvi. Ten sa v nej začne hromadiť. Do určitej miery si s tým naša pečeň vie poradiť, ale z dlhodobého hľadiska v nej dochádza k pomalému poškodeniu. My sa tešíme, že nám cholesterol po istom čase klesol. Málo kto si už všíma z dlhodobého hľadiska pečeňové parametre. A to je chyba.

ATHEROCONTROL – cielené zníženie cholesterolu a ochrana pečene v 1 tablete

Spoločnosť PHARCO priniesla na trh jedinečný inovatívny produkt ATHEROCONTROL. Jeho zloženie je starostlivo vybrané na základe najnovších vedeckých poznatkov. Cielene utlmuje enzýmy a procesy v pečeňových bunkách zodpovedné za nadmernú tvorbu cholesterolu, ale aj triglyceridov. Tým pádom nedochádza k ich hromadeniu v pečeňových bunkách a k ich poškodzovaniu. 

Ak teda porovnáme ATHEROCONTROL s väčšinou produktov, tak rozdiel je zásadný. Pokým drvivá väčšina produktov len bráni uvoľňovaniu cholesterolu z pečene do krvi, ATHEROCONTROL utlmuje jeho nadprodukciu priamo v pečeňových bunkách. Čiže ide podstatne bližšie k príčine problému. Zároveň tým obmedzuje stukovatenie (zväčšenie) pečene.

ATHEROCONTROL obsahuje zložky, ktoré pôsobia regeneračne priamo na pečeň. Lekári postrehli pri jeho užívaní nie len citeľnú úpravu hodnôt celkového cholesterolu, tukov a krvného cukru, ale aj výraznú úpravu pečeňových transamináz (ALT, AST), dokonca aj parametra GMT (upchávanie biliárnych ciest v pečeni), ktorý signalizuje závažné poškodenie pečene. Zjednodušene povedané, poskytuje výraznú ochranu a regeneráciu aj pre pečeň.  

ATHEROCONTROL navyše obsahuje látku, ktorá vo vedeckých skúšaniach preukázala schopnosť zásadne brániť rozvoju aterosklerózy (kôrnateniu) ciev. Tým môže výrazne znížiť aj riziko vzniku mozgovej príhody alebo infarktu.

ATHEROCONTROL je na Slovenku už takmer rok a vysoko si jeho komplexný a jasne cielený účinok chvália aj odborní lekári. Jeho bezpečné zloženie ho predurčuje aj k preventívnemu užívaniu s cieľom bráneniu rozvoja metabolického syndrómu, ochrany pečene a ciev. Užíva sa iba 1 tableta večer a je dostupný v lekárňach alebo na eshopoch.

Aké sú výhody užívania produktu AtheroControl?

  • komplexné zloženie pre úpravu dôležitých metabolických parametrov 
  • zníženie tvorby cholesterolu priamo v pečeňových bunkách (väčšina produktov iba bráni uvoľneniu cholesterolu z pečene do krvi, čím sa hromadí v pečeňových bunkách a poškodzuje ich)
  • ochrana a obnova funkcie pečene (znižovanie cholesterolu bez správnej funkcie pečene nie je dlhodobo udržateľné)
  • prispieva k prevencií nealkoholovej steatózy (stukovatenie) pečene
  • zlepšenie a ochrana funkcie výstelky a pružnosti ciev (dôležité pre prevenciu pred cievnou mozgovou príhodou a infarktom)
  • úprava glykémie na lačno a zlepšenie využitia inzulínu v tkanivách (vhodné pri prediabete a cukrovke)
  • obmedzenie tvorby a rozvoja kôrnatenia ciev, zlepšenie stabilizácie aterosklerotických plátov v tepnách (dôležité pre prevenciu pred cievnou mozgovou príhodou a infarktom)
  • nie je nevyhnutné užívať iné doplnky výživy na pečeň, cukor a tuky
riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO