Stlačením klávesy ESC zatvorte

MUDr. TOMÁŠ HORŇÁK: INOVÁCIE V LIEČBE ARTRÓZY SÚ PREVRATNÉ

Pán doktor s akými problémami za vami prichádzajú pacienti najčastejšie?
V prvom rade kvôli bolestiam, či už je to bolesť, ktorú pacient pociťuje v pokoji, pri aktivite, bolesť pri športe alebo bolesť v nočných hodinách. Pacienti často nedokážu dobre pohybovať palcom, ramenom alebo kolenom. Ide o blokové bolesti v ramene alebo v kolene pri určitom pohybe. Prichádzajú za nami aj pacienti po úrazoch. Problémov je veľmi veľa. Z diagnóz je v našej populácii veľmi častá artróza.

V akom veku sa najčastejšie objavujú príznaky artrózy? Ktoré z kĺbov postihuje najčastejšie?
Artróza trápi pacientov najčastejšie po 60-tke, kedy dochádza k degeneratívnemu poškodeniu kĺbov. Hovoríme tomu aj „kolenový“ alebo „bedrový“ vek. Najčastejšie bývajú postihnuté prvé a druhé váhonostné kĺby – kolenný a bedrový kĺb. Často sú to aj členkové, ramenné a lakťové kĺby. Pri špecifických diagnózach liečime reumatoidnú artritídu, ktorá postihuje malé kĺby ruky aj nohy. Osobitnou skupinou sú pacienti po úrazoch a tiež onkologickí pacienti. Veľa sa o nich nehovorí, mnohých však môžu trápiť oneskorené následky po rádioterapii alebo chemoterapii obvykle po 10 – 15 rokoch, ale aj neskôr. Stretávame sa s postradiačnými alebo postchemoterapeutickými osteonekrózami ramenného kĺbu a bedrového kĺbu, kde dochádza k rozpadu hlavíc, žiaľ, aj u mladších pacientov.

Nechceme pacientov vystrašiť…
To určite nie, ale treba o tom hovoriť. Každý onkológ upozorní pacienta na vedľajšie radiačné účinky. V rámci liečby je to jej vedľajší efekt, ale v medicíne niekedy nastáva situácia, že sa musíme rozhodnúť pre menšie zlo.

Čo najčastejšie spôsobuje artrózu?
Artrózu spôsobuje predovšetkým starnutie a mechanické opotrebovanie. Teoreticky vieme tento proces vysvetliť. Je tu však aj fenomén, ktorý nevieme ovplyvniť. Nastáva v kostiach aj v cievach. Ateroskleróza ide ruka v ruke s osteosklerózou. Príkladom je pacient, ktorý je úplne zdravý, má dobré výsledky cholestorelu aj glykémie, primerane športuje, alkohol si dá len spoločensky, nefajčí, pije striedmo kávu. Napriek tomu mu diagnostikujeme aterosklerózu. Fakt, prečo sa v ojedinelom prípade dokážu aj v zdravom organizme ukladať odpadové látky do ciev a do kostí, nevieme zatiaľ vysvetliť.

Tomáš Horňák

MUDr. Tomáš Horňák

ortopéd v Bratislave