Stlačením klávesy ESC zatvorte

REUMA (reumatoidná artritída) – aj sami si môžeme významne zlepšiť život

Reuma je závažné chronické ochorenie, ktoré môže na prvý pohľad navodzovať dojem, že je to typické kĺbové ochorenie. Omyl. Reuma je imunologické zápalové ochorenie. Čo je horšie, že sa jedná o autoimunitné ochorenie. Naša vlastná imunita útočí na tkanivá a spôsobuje v nich zápal. Reuma viditeľne postihuje kĺby. Príčina ochorenia nie je dodnes známa. Významnú úlohu pri nej zohráva genetika (vrodená predispozícia) a tiež vonkajšie faktory (ťažko odhaliteľné). 

Reuma môže začať prakticky v ktoromkoľvek roku života. Častejšie postihuje ženy, a to pred menopauzou. Obvykle postihuje voľne pohyblivé typy kĺbov (diartrodiálne kĺby), napr. prstové, kolenný, lakťový, zápästné a pod. Reuma sa častejšie začína v zimných mesiacoch. Obvykle má pomalý (plazivý) začiatok a je prakticky ťažko predvídateľná. Iba ojedinele má náhly (akútny) začiatok. Priebeh ochorenia má typické dve fázy. Striedajú sa obdobia zhoršenia a ukľudnenia. Počas zhoršenia (exacerbácie) je viditeľný silný bolestivý zápal postihnutých kĺbov. V čase ukľudnenia je zápalová aktivita minimálna. Neustálym striedaním zápalu však dochádza k deštrukcii kĺbových tkanív, deformáciám kĺbu, zníženej hybnosti. Reuma je progresívne ochorenie, ktoré často vedie k invalidite a priemerne skracuje život o 7 až 10 rokov.

Pri reume dochádza k zápalu kĺbových štruktúr, čo vedie k deformitám, zhrubnutiu a zníženiu pohyblivosti kĺbov. Zhoršenie zápalu (exacerbácia reumy) navyše spôsobuje aj výraznú bolestivosť. Tento zhoršený zápal spôsobujú deriváty kyseliny arachidonovej.

Čo spôsobuje zhoršenie reumy? A môžem si aj sám pomocť?

Látky v tele, ktoré sú zodpovedné za zhoršenie zápalu (exacerbáciu) v kĺboch počas reumy majú komplikované názvy a skratky. Pre zjednodušenie však všetky patria medzi tzv. deriváty kyseliny arachidonovej. Tieto deriváty majú silný zápalový účinok. Preto liečba reumy pozostáva z dvoch rôznych cieľov. Prvý cieľ je „oklamať“ imunitu, aby neútočila na vlastné tkanivá, kĺby. Druhý cieľ je potlačiť tvorbu spomenutých derivátov kyseliny arachidonovej. Imunitu dokážu „oklamať“ špeciálne biologické lieky, ktoré predpisuje reumatológ. 

My sami však môžeme účinne obmedziť tvorbu derivátov kyseliny arachidonovej aj pomocou cielených produktov.


HERBALGIN chronic – inovatívny a cielený produkt pre potláčanie zápalu pri reume

HERBALGIN chronic bol vyvinutý pre chronické alebo opakované zápaly a reumu. Obsahuje cielene upravenú a testovanú bylinnú zmes, ktorá v skúšaní preukázala účinné tlmenie tvorby derivátov kyseliny arachidonovej. Teda tých látok, ktoré vyvolávajú reumu v tele. HERBALGIN chronic je vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Preto postačuje užívať 1 tabletu ráno a 1 tabletu večer, aby sa dosiahla dostatočne účinná hladina v krvi na potlačenie spomenutých látok. Tým sa výrazne zníži riziko vzniku zhoršenia (exacerbácie) reumy. Získať zásadné zlepšenie kvality života s reumou pri priemernej cene ani nie 1 Euro denne, už stojí za vyskúšanie.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO