Stlačením klávesy ESC zatvorte

SYNDRÓM VYHORENIA – až tretina zamestnancov v SR trpí dlhodobým stresom a únavou, ktoré k nemu vedú. Až 50 % z nich už je v niektorom štádiu vyhorenia, ale o tom nevedia.

Dnes už môžeme výrazne znížiť riziko syndrómu vyhorenia, aj bez návštevy psychológa, poradíme vám v článku.

SYNDRÓM VYHORENIA – 2 slová, ktoré môžu úplne obrátiť náš život, neradno podceňovať

Vyhorenie je aktuálne najrýchlejšie sa šíriaci syndróm v pracujúcej populácii na svete. Pre predstavu, odborné publikácie uvádzajú, že niektorým zo štyroch kritických štádií syndrómu vyhorenia môže na Slovensku trpieť až každý druhý pracujúci človek. Hlavným spúšťačom je dlhodobý pracovný stres, ktorému je  u nás vystavený každý tretí zamestnanec. Tento stres nedokáže naša psychika ani telo kompenzovať, čím sa dostavuje pocit postupného psychického a fyzického vyčerpania až vyhasínania. Kombinácia dlhodobého stresu, pocitu vyčerpania a únavy sú základné predpoklady pre vznik syndrómu vyhorenia. Medzi povolania, ktoré sú najviac vystavené syndrómu vyhorenia patria napr. učitelia, zdravotníci a manažéri. Ide o prácu s vysokou mierou priameho kontaktu s ľuďmi.


Syndróm vyhorenia má tieto príznaky:

  • cynizmus a negativizmus,
  • fyzické a psychické vyčerpanie,
  • nechuť do jedla,
  • zmena spánkového rytmu,
  • bolesť hlavy a búšenie srdca,
  • strata motivácie a nadšenia,
  • pocit bezmocnosti a výčitky

Pri syndróme vyhorenia prudko klesá mozgová aktivita, odtiaľ nie je ďaleko k úzkosti alebo depresiám

Denný kontakt s ľuďmi, s riešením ich úloh a potrieb, patrí medzi psychicky najťažšie práce, keďže si vyžaduje vysokú úroveň činnosti mozgu. Pre predstavu, mozog v bežnom normálnom režime denne spáli približne 400 kcal. Mozog ľudí, ktorí neustále niečo riešia, spáli až 900 kcal denne. Mozog človeka so syndrómom vyhorenia spotrebuje iba 130 – 200 kcal denne, teda funguje na tretinu až polovicu bežného výkonu. 

Dobré rodinné prostredie zvyšuje relaxačnú úroveň mysle a psychiky

Dlhodobý vysoký výkon mozgu, si vyžaduje adekvátnu psychickú regeneráciu. Tá by sa nám mala dostávať ideálne v rodinnom prostredí, ktoré je pre nás a náš mozog známym. To znamená, že náš mozog si na toto prostredie nemusí zvykať, automaticky ho rozpoznáva, na rozdiel od neustálych zmien v pracovnom prostredí. Zároveň by však toto rodinné prostredie malo byť zdrojom psychického pokoja. V takom prostredí náš mozog relaxuje a zároveň regeneruje. To je ideálny stav. Avšak od ideálu je populácia na míle ďaleko. 


Ľudia so syndróm vyhorenia častejšie končia na pohotovosti

Vedecké štatistiky, ktoré skúmali vyhorenie v populácii SR, ukázali, že 79% pracujúcich po príchode domov, už nemá energiu na rodinu. A až 50% pracujúcich cíti emocionálne vyčerpanie už len pri pomyslení na ďalší pracovný deň. Štatistiky ukázali, že človek so syndrómov vyhorenia má až o 23% vyššiu pravdepodobnosť, že skončí na pohotovosti.

Za týchto okolností môžeme povedať, že syndróm vyhorenia (nie len) na Slovensku neohrozuje len zdravie ľudí, ale aj našu ekonomickú budúcnosť. Syndróm vyhorenia je už citeľný zdravotno-sociálno-ekonomický problém sveta.

HARMONIQ – moderný prístup k harmónii mysle a tela, pri príznakoch syndrómu vyhorenia

Slovensko-talianska spoločnosť PHARCO GRANCREO prináša na trh, po dlhšom vývoji, inovatívny produkt HARMONIQ. Ten má za cieľ predchádzať, ale aj zlepšiť zvládanie príznakov syndrómu vyhorenia, prípadne aj pocitom ľahšej úzkosti. Jeho zloženie vychádza prísne z vedecky preverených skúšaní, ktoré ukázali zmiernenie príznakov, ktoré sú typické aj pre vyhorenie. 

Na rozdiel od drvivej väčšiny doposiaľ známych produktov, HARMONIQ nemá takmer žiadny utlmujúci účinok. Čo je výhodné, lebo prakticky neobmedzuje pracovný režim, prácu so strojmi, či šoférovanie alebo potrebu mať myseľ otvorenú k riešeniu úloh. Ďalšou nespornou výhodou je, že HARMONIQ obsahuje zložku, ktorá má vedecky dokázanú vysokú mieru ochrany mozgových synapsií. Synapsie v mozgu sú zodpovedné za naše myslenie, rozpoznávanie a pamäť. To naznačuje, že HARMONIQ má aj možný výrazný potenciál v prevencii zhoršovania rozpoznávacích a pamäťových (kognitívnych) funkcií. Ich strata je typická pre rozvoj napr. Alzheimera. 

Veľká väčšina bežne používaných produktov alebo liečiv na vyhorenie, úzkosť alebo depresiu, pomáhajú, ale za cenu úbytku synapsií. Zjednodušene by sme mohli povedať, že pomáhajú za cenu mentálneho otupenia. Prvotné skúsenosti s produktom HARMONIQ naznačujú aj jeho ďalší zaujímavý efekt. A to, že v kombinácii s utlmujúco pôsobiacimi produktami, dokonca môže výrazne potlačiť ich nechcené účinky, ako sú napr. prílišné utlmenie (sedácia) alebo prílišné svalové uvoľnenie (myorelaxácia). 

HARMONIQ sa snaží fungovať presne opačne. Neutlmuje psychiku, chráni synapsie a podporuje normalizáciu biochemických procesov v mozgu (psychická a mentálna funkcia mozgu). Tak, aby mozog neupadal do vyhorenia a zníženej aktivity (viď vyššie spomenuté spaľovanie iba 130 – 200 kcal denne). HARMONIQ prispieva k tomu, aby mozgová činnosť dlhodobo dosahovala požadovanú normálnu aktivitu (200 a viac kcal denne). Tým náš mozog výrazne lepšie odoláva dlhodobému stresu a zároveň oveľa ľahšie regeneruje. To sú dva základné predpoklady predchádzaniu syndrómu vyhorenia, prípadne zmiernenia jeho príznakov.

HARMONIQ obsahuje 30 tabliet, odporúčaná denná dávka je 1 tableta alebo rozdelená na ½ tablety ráno a ½ tablety večer. Jeho možné voľne kombinovať aj k iným podobne pôsobiacim produktom. Pri jeho priemernej cene, vychádza denná dávka na 0,70 Eur a to už stojí za vyskúšanie.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO