Stlačením klávesy ESC zatvorte

Mozgová príhoda – už vieme viditeľne zlepšiť mozgové funkcie a stav postihnutých, radí lekár.

Každého z nás trápi, keď nás príbuzný náhle alebo postupne nespoznáva. Je to je skľučujúce a najhorší je prvotný pocit bezmocnosti. Veľmi podobná situácia býva pri prekonaní mozgovej príhody alebo vekom spôsobenej strate rozpoznávacích (kognitívnych) funkcií (medicínsky označovaná ako starecká demencia). Nehovoriac o tom, ako nám takýto stav príbuzného výrazne zasiahne do rodinného života. Avšak nie je všetkým dňom koniec, a zlepšenie je dnes už na dosah.

Pri vyššie spomenutých stavoch dochádza k úbytku nervových buniek (neurónov) v mozgu. Podobne je to aj po prekonaní mozgovej mŕtvice. Nahradenie stratených neurónov je prakticky nemožné, nemajú regeneračnú schopnosť. Preto je liečba Alzheimera alebo stareckej demencie veľmi obmedzená. Môžeme s tým niečo urobiť?

Synaptické spojenie dvoch neurónov

Synapsie – spojenia zodpovedné za naše myslenie

Mozog je chytrý orgán. Ak mu nefunguje správne niektorá jeho časť, snaží sa to kompenzovať inou. Nahradiť už raz stratené neuróny nevieme, ale môžeme mozgu pomôcť zvýšiť komunikáciu medzi ešte stále funkčnými neurónmi. Signály medzi neurónmi sa šíria cez špeciálne spojenia, zvané synapsie. Tie zabezpečujú, že nám to myslí. Ak poklesne počet neurónov, poklesne aj počet spojení (synapsií). Prenos signálov v synapsiách sa deje pomocou špeciálnych chemických látok, zvaných neurotransmitery (viď obrázok hore). Ich tvorba je priamo závislá od príjmu určitých zložiek. Ak ich telo nemá dostatok, začne ich čerpať aj z vlastných neurónov. Jednoducho, obetuje aj vlastné neuróny, len aby prežilo. To ešte viac zhoršuje stav, je to negatívny bludný kruh. Prejavuje sa to mentálnym chradnutím.

Ak kontinuálne dodávame telu tieto zložky, zvýši sa tvorba neurotransmiterov. Synapsie sú aktívnejšie a výkonnejšie. Zvýšená aktivita synapsií zlepšuje mozgovú činnosť, predovšetkým rozpoznávacie schopnosti. Zvýšená mozgová činnosť podporuje ďalšiu aktiváciu synapsií. Jednoducho povedané, cez zvýšenú aktiváciu synapsií sa rozbehne pozitívny kruh mozgovej aktivity (viď obrázok dolu). To sa obvykle prejaví vo viditeľnom zlepšení rozpoznávacích schopností, ale napr. aj v zlepšení reči alebo pohybu. Samozrejme, ide o proces, ktorý si vyžaduje čas. Prvé viditeľné zlepšenie sa obvykle dostaví až po niekoľkých týždňoch príjmu uvedených zložiek.

RESYNAPTIN – komplexná výživa zložiek založených na medicínskych dôkazoch pre

                           zvýšenie synaptickej aktivity, využívaná aj slovenskými neurológmi

Slovensko-talianska vývojová spoločnosť PHARCO GRANCREO priniesla na trh jedinečnú inováciu, RESYNAPTIN. Obsahuje kľúčové látky na podporu tvorby neurotransmiterov a aktivácie mozgových synapsií. Zloženie produktu RESYNAPTIN vychádza prísne z množstva vedeckých a klinických štúdií, zameraných na obnovu rozpoznávacích schopností. Naviac je doplnený o ďalšie zložky, ktoré zlepšujú jeho vstrebanie a využitie mozgom.

RESYNAPTIN – viditeľné zlepšenie rozpoznávania a samostatnosti u dospelých aj detí

Niekoľko slovenských neurológov už využíva RESYNAPTIN vo svojej praxi a odporúčajú ho svojim pacientom. Za viac ako 6 mesiacov prvých skúseností už môžeme bez pochybností povedať, že prináša zjavne viditeľné zlepšenie pri vážnych kognitívnych (rozpoznávacích) a neurologických funkčných poruchách. Prečítajte si nižšie uvedený výber skutočných skúseností s produktom RESYNAPTIN (hlásených priamo od lekárov). Získate tak predstavu ako môže výrazne zlepšiť kvalitu vám alebo vašim príbuzným. Toto sú skutočné príbehy.

RESYNAPTIN pomohol zlepšiť život už v desiatkach rodín

Prípad 1:  Babička môže zas komunikovať s rodinou

70-ročná pani z východného Slovenska prekonala mozgovú príhodu, prakticky nebola schopná súvislej a zrozumiteľnej komunikácie, stratila aj cit v prstoch, strácala časovú a miestnu orientáciu. Už po 2 mesiacoch užívania RESYNAPTIN je schopná zrozumiteľnej komunikácie, obnovila sa citlivosť v prstoch, celkovo je vitálnejšia a prakticky samostatná.

Prípad 2.: Pani doktorka môže opäť ordinovať v očnej ambulancii.

Pani doktorka zo západného Slovenska prekonala ischemickú tranzientnú mozgovú príhodu vo veku 62 rokov. Zhoršila sa jej pamäť, stratila sluch na ľavej strane, často vypadávala z práce pre únavu. Trápilo ju, že nevie napísať správy bez preklepov, chýb a pacientom opakuje veci, lebo zabudne, že už ich povedala. Už v prvom mesiaci užívania sa jej zlepšila schopnosť písma bez chýb a plynulejšie komunikuje v ordinácii. Je rada, že opäť môže kontinuálne pracovať.

Prípad 3: Dcéra sa zlepšila v škole.

7-ročné dievčatko z východného Slovenska s polyradikulitídou (Guillainov-Berrého syndróm). Následky sa prejavovali v únave, zhoršení vývoja a rozpoznávacích funkcií, myslenia a v schopnosti učiť sa, mala slabý záujem o pohyb. V prvom mesiaci užívania RESYNAPTIN došlo k výraznému zlepšeniu kognitívnych (rozpoznávacích) funkcií,  väčšia chuť hýbať sa. Už po 10 vrecúškach RESYNAPTIN vedela urobiť skok znožmo.  Predtým nevedela dvihnúť nohu. Výrazne sa zlepšila v písaní, aktívne prejavuje záujem o učenie. V škole bola vedená  ako necvičiaca,  teraz už absolvuje predmet a cvičí. Lekári tiež uvádzali, že nemala vybavené pohybové reflexy. Pri užívaní RESYNAPTIN  sa už v prvom mesiaci začali vybavovať 2 reflexy. Rodičia vidia obrovský pokrok vo vývine dievčatka.

Prípad 4: Mladík si spomenul na rok staré záležitosti a začal lepšie hýbať rukami.

Muž zo stredného Slovenska vo veku 38 rokov, po prekonanej ťažkej encefalitíde (zápal mozgu), následkom čoho sa u neho rozvinul apatický syndróm. Dokonca prestal aktívne hýbať končatinami a minimálne komunikoval. Už po mesiaci užívania RESYNAPTIN sa mu zlepšila pamäť, aktívne hýbe rukami, celkovo viac komunikuje. Pri návrate do nemocnice mu vysadili RESYNAPTIN a viditeľne sa jeho stav zhoršil. Po návrate domov a opätovnom nasadení RESYNAPTIN sa vrátilo aj zlepšenie.

Prípad 5: Starká si už znovu spieva pri domácich prácach.

Pani z východného Slovenska vo veku 75 rokov, po prekonanej ischemickej mozgovej príhode, bola nesamostatná, stratila citlivosť v rukách, bola apatická. Druhý mesiac užívania RESYNAPTIN jej zlepšil náladu, stala sa samostatnou a vitálnejšou. Opäť vykonáva domáce práce, pri ktorých si už aj zanôti ľudové piesne.

Prípad 6: Dedko už neobviňuje ostatných, že mu berú veci.

76-ročný pán z okolia Bratislavy mal diagnostikovanú poruchu krátkodobej pamäte. Neustále paranoidne obviňoval príbuzných, že mu berú alebo schovávajú veci. Často sa strácal a celé hodiny nevedel, že kde je a koľko je hodín. Po 2,5 mesačnom užívaní RESYNAPTIN paranoja zmizla, je zorientovaný, pamätá si, kde čo položil, neobviňuje príbuzných, má prehľad o čase. 

Prípad 7: Pani sa už v práci sústredí a nemá migrény.

Pani vo veku 58 rokov zo západného Slovenska s diagnózou ľahkej kognitívnej poruchy (porucha schopnosti rozpoznávať) nebola schopná sa v práci dlhšie sústrediť na úlohy. Po práci mávala doma migrény. Už v druhom mesiaci užívania RESYNAPTIN migrény prakticky ustúpili a v práci zvláda úlohy bez problémov.

Prípad 8: Starký už opäť hýbe rukou a komunikuje s príbuznými.

Starší pán (78 r.) zo Záhoria, po prekonaní krvácavej mozgovej príhody nebol schopný používať pravú ruku, prestal sa orientovať v čase a nesúvisle komunikoval. Už po 2 mesiacoch užívania RESYNAPTIN sa stav natoľko zlepšil, že rukou hýbe, je orientovaný a normálne komunikuje, bez potreby rehabilitácie.

Prípad 9: Babka sa už hýbe a aktívne rehabilituje.

70-ročnú pani z Trnavského kraja postihla krvácavá mozgová príhoda. Prakticky zostala bez pohyblivosti pravej strany (ruky aj nohy) a zhoršila sa rečová schopnosť. Už po prvom mesiaci užívania RESYNAPTIN sa vrátila schopnosť pohybu a aktuálne pani rehabilituje. Tiež sa zlepšili aj rečové schopnosti.


Ak ste vo vyššie spomenutých prípadoch našli stav podobný u vašich známych alebo príbuzných, dajte im prosím vedieť o produkte RESYNAPTIN.

RESYNAPTIN je vo forme prášku rozpustného vo vode, obsahuje 30 vrecúšok. Ochutený je  prírodnou príchuťou broskyňového čaju, neobsahuje pridaný cukor, lepok ani laktózu. Obsahuje aminokyselinu fenylalanín. Je vhodný aj pre deti. Odporúčame prekonzultovať jeho užívanie s neurológom, prípadne so zástupcom spoločnosti PHARCO GRANCREO.

Unknown

MUDr. Peter Čičvák

neurológ, Stará Ľubovňa