Stlačením klávesy ESC zatvorte

Injekcia do kolena dokáže významne predĺžiť jeho životnosť, oddialiť artrózu, operáciu alebo výmenu. Nie je však jedno, aká je to injekcia.

Potrebujete injekciu do kolena, máte rozbehnutú artrózu. Túto vetu často počúvame u ortopédov. Artróza je progresívne ochorenie kĺbov, pri ktorom dochádza k úbytku chrupky a vnútrokĺbovej (synoviálnej) tekutiny. Artróza je vo svojej podstate dlhodobý zápalový proces, ktorý prebieha výlučne vo vnútri kĺbu. Ak vytiahneme z kolena (punkcia, aspirácia) trochu tekutiny a podrobíme ju analýze, nájdeme v nej typické zápalové látky. 

Pri artróze dochádza aj k poškodeniu kostného tkaniva, na ktorom sa môžu vytvoriť rôzne deformácie. Pacient pociťuje rôzne stupne bolesti a tiež zníženú hybnosť kolena. Podľa závažnosti rozvoja, sa artróza kolena hodnotí od 1. až po 4. stupeň, pri ktorom je už prakticky kĺb často bez prítomnej chrupky a s kostnými deformáciami. Skôr či neskôr lekár navrhne výmenu kolenného kĺbu (TEP – Totálna EndoProtéza). Výmena kolena je však nezvratný proces, preto by sme sa mali od začiatku ochorenia snažiť o jeho záchranu. Pozrime sa na to, aké máme dnes možnosti artrózu kolena výrazne spomaliť, alebo oddialiť jeho operáciu či výmenu. 

Nie je jedno akú injekciu do kolena si dáme pichnúť

Častou injekciou je kortikoid, ktorý síce uľaví od bolesti, ale na úbytok chrupky a artrózu má pomerne malý účinok. Druhým častým typom injekcie je kyselina hyalurónová. Tá má najmä mazivý (lubrikačný) účinok. To znamená, že pomôže premazať kĺb a zmierniť trenie poškodených kĺbových plôch. To sa prejaví zlepšením hybnosti kĺbu a úľavou od bolesti. Ale ani ona nedokáže významne spomaliť artrózu. Čo s tým?

Slovensko – talianska spoločnosť PHARCO GRANCREO priniesla v roku 2020 na slovenský trh prvú dvojzložkovú injekciu CHONDRO-HYAL2-in-1, s mazivým, ale najmä medicínsky dokázaným protizápalovým účinkom. Injekcia obsahuje hustý a špeciálne upravený biologický koncentrát kyseliny hyalurónovej, ale najmä zosieťovaný koncentrát chondroitín sulfátu. Kyselina hyalurónová zabezpečí dlhodobý mazivý účinok. Naviac, vďaka úprave, dlhodobo podporuje tvorbu prirodzenej kyseliny hyalurónovej v kĺbe. Tá zmierni bolesť a výrazne zlepší pohyblivosť kolena. Dôležitejší je však chondroitín sulfát. Ten nie len zlepšuje výživu chrupky a meniskov, ale najmä má klinicky dokázaný protizápalový účinok. 

Klinická štúdia dokázala, že kombinácia prítomná v injekcii CHONDRO-HYAL2-in-1 odstraňuje vnútrokĺbový zápal až o 97%*ešte aj tri mesiace po podaní injekcie do kolena. V podstate môžeme povedať, že prakticky úplne vyhojí kĺb od zápalu. To je hlavný cieľ pri spomalení artrózy, predĺžení životnosti, resp. času do prípadnej operácie alebo výmeny kolena. Zjednodušene môžeme povedať, že injekcia do kolena CHONDRO-HYAL2-in-1 výrazne oddiali prípadnú potrebu operácie alebo výmeny kolena. 

Za 4 roky bolo na Slovensku duálnou injekciou CHONDRO-HYAL2-in-1 odliečených viac ako 18.000 pacientov. Mnohí ortopédi si jej protizápalový účinok pochvaľujú. Výhodou je, že obvykle jej účinok pretrváva 6 až 12 mesiacov. Je dostupná v lekárňach, vo vybraných ešopoch a u niektorých ortopédov. Zakúpenú injekciu vám určite aplikuje váš ortopéd.

*Henrontin Y. Et al., Intra-articular use of a medical device composed of hyaluronic acid and chondroitin sulfate: Effects on clinical, ultrasonographic and biological parameters, BMC Research Notes 2012, 5:407

Tomáš Horňák

MUDr. Tomáš Horňák

ortopéd v Bratislave

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO