Stlačením klávesy ESC zatvorte

KARPÁLNY TUNEL – syndróm karpálneho tunela, príznaky a rýchla pomoc

Syndróm karpálneho tunela (lat. syndroma canalis carpi), ľudovo nazývaného KARPÁL alebo KARPÁLNY TUNEL, je ochorenie nervov. Ide o útlakovú neurpatiu (lat. nervus – nerv, patos – choroba), ktorá sa dotýka najčastejšie jedného nervu. Ide o stredný nerv (lat. nervus medianus), ktorý inervuje dlaň a prsty. Karpálny tunel je neuropatia a patrí medzi typické ochorenia z povolania. Vzniká z dlhodobého monotónneho preťažovania ruky a zápästia. 

Obvyklé príznaky karpálneho tunela sú pocit mravenčenia, brnenia v prstoch (parestézia). Častejšie postihuje tri prsty, ojedinele všetky. Môže sa dostaviť aj pocit opuchnutej ruky bez zjavného opuchu. Spočiatku sa príznaky objavujú v noci. Kvôli nim sa zvykneme vzbudiť nad ránom. Po potrasení ruky a rozhýbania prstov, dôjde k úľave. Neskôr sa však príznaky dostavujú už aj počas dňa a v kľude. Pri pokročilom ochorení sa môžu objaviť problémy s motorikou prstov, napr. problém vziať prstami mincu alebo stlačiť tlačidlo. Pretrvávajúci chronický útlak mediánneho nervu vedie k úbytku jeho špeciálneho obalu (myelín, myelínová pošva). Myelín chráni a vyživuje nerv. Jeho postupný úbytok spôsobuje chorobné zmeny vo vedení nervových vzruchov stredného nervu. To sa prejavuje vyššie spomenutými príznakmi v zápästí, dlani a v prstoch.

Čo s tým? Ako nedostať karpálny tunel?

Ak si všimneme uvedené príznaky, treba spozornieť a znížiť zaťažovanie ruky a zápästia. Rýchlu úľavu môžu poskytnúť rôzne maste alebo gély od bolesti. Bolesť sa však bude stále vracať, keďže nerv je už zjavne poškodený (úbytok myelínu). Ak budú bolesti pretrvávať a silnieť, treba vyhľadať lekára (ortopéd, neurológ). Okrem liečby je vhodné užívať aj cielené produkty na podporu výživy nervov. Najmä tie, ktoré podporujú obnovu myelínu (remyelinizácia) a obmedzujú šírenie neuropatie aj do iných nervov.

V rámci prevencie sa odporúča krátke opakované precvičenie zápästia v priebehu dňa. Ak sa objavia prvé príznaky karpálneho tunela, znížte intenzitu záťaže ruky. Doplňte vhodnú výživu na opätovnú podporu tvorby myelínu nervu (remyelinizácia). Tieto jednoduché kroky obvykle významne znížia riziko ďalšieho rozvoja syndrómu karpálneho tunela.


REMYELIN je neuro-špecifický výživový doplnok určený na podporu výživy nervového obalu (myelín). Užívanie REMYELINu pri syndróme karpálneho tunela podporuje obnovu stredného nervu, čím dochádza k zmierneniu nepríjemných príznakov (mravenčenie, brnenie prstov, bolesť zápestia atď.). Užíva sa jedna kapsula denne. Zbavenie sa bolesti karpálneho tunela pri priemernej cene ani nie 1€ denne, stojí za výskúšanie.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO