Stlačením klávesy ESC zatvorte

Pandémia zmení životné priority

Pred 100 rokmi vypukla vo svete epidémia označovaná ako Španielska chrípka. Zasiahla veľkú časť populácie a následkom nej umreli milióny ľudí.

Situácia s aktuálnou pandémiou koronavírusu je v mnohom podobná, ale vďaka vede a modernej medicíne nebude mať ani zďaleka taký dôsledok. Ak by však vypukla napríklad pred päťdesiatimi rokmi, následky by boli zrejme nedozierne.
Každá pandémia takéhoto rozsahu so sebou priniesla výrazne zmeny pre ľudstvo. Nebude tomu inak ani teraz. Ľuďom sa zmenia životné priority. Rodina, práca a bývanie sú priority najvyššej úrovne. Zostanú viac menej bez zmeny. Avšak ostatné sa určite výrazne zmenia. Vznikne nový pohľad na osobnú ochranu a zdravie. Medzi kľúčové priority sa konečne začlení aj ekológia.

Súčasná pandémia výrazne urýchli vývoj v oblasti osobnej ochrany zdravia. Ľudia sa naučia veriť výsledkom skutočného vedeckého bádania a nie rôznym pavedám. Uvedomia, že zdravie je najcennejšia “komodita”, ktorá nie je zadarmo. Politici neradi počúvajú, že zdravie je “komodita”, ale dnešná pandémia tento fakt naplno odhalila. V západných krajinách je zdravotná starostlivosť na oveľa vyššom kvalitatívnom stupni ako u nás. Tamojší politici sa netvária, že je zadarmo a automatická pre všetkých. Skúsenosť však rýchlo a nemilosrdne ukázala, že pre neskoré zavedenie potrebných opatrení zo strany vlád a pre laxný prístup prevažnej časti obyvateľstva k vlastnému zdraviu, zlyhá aj najdokonalejší zdravotný systém.
Po tejto skúsenosti Slováci akiste pochopia, že ochrana vlastného zdravia je prioritne súkromnou záležitosťou každého z nás a závisí najmä od osobnej zodpovednosti. Pokiaľ sa sami nebudeme starať o svoju “komoditu” – zdravie, môže sa stať, že poskytnutá zdravotná starostlivosť nemusí byť dostatočná.

Z pohľadu farmaceutických produktov vystúpia do popredia produkty na podporu imunity, jednoduché ochranné pomôcky a vakcíny. Nemám na mysli multivitamínové a imunitné produkty, lebo práve v tejto skupine je na trhu najviac nekvalitných výrobkov. Ľudia v minulosti preferovali pri ich kúpe najmä cenu, podliehali vábivej reklame a rôznym akciám a nad kvalitou sa nezamýšľali. Po pandémii si budú viac všímať vedecky podloženú dôveryhodnosť produktov pre zdravie. Pacienti prestanú míňať peniaze za neoverené produkty alebo prípravky, ktoré sa tvária, že pomáhajú, len preto, že to niekto napísal na škatuľku alebo povedal na webovej diskusii. Svetu začne vládnuť veda.

Pandémia prinesie nové príležitosti aj pre farmaceutických výrobcov.

Väčšina doterajších produktov na imunitu mala priemerný účinok a bola postavená skôr na všeobecne známych účinkoch “receptúr starých materí”. Dnes môže hocikto pripraviť nejaký sirup alebo tablety a tvrdiť, že je určený na podporu imunity. Pandémia koronavírusu preverí našu imunitu. Vírus neporazia antibiotiká, ale stav našej imunity. Na trhu sa objaví viacero zaujímavých imunomodulačných produktov, za ktorými bude stáť seriózny vedecký výskum a nie prázdne argumenty. Myslím si, že veľmi významne sa dopredu pohne vývoj vakcín. Vakcinácia populácie totiž významne eliminovala mnohé pandemické ochorenia a ľuďom poskytla vyššiu kvalitu života.
Je viac ako pravdepodobné, že každý významný výrobca bude chcieť mať v ponuke hodnotný a vedecky preverený imunomodulačný alebo vakcinačný produkt.

Lekárne by mali mať záujem ponúkať iba dôveryhodné imunomodulačné produkty. Farmaceuti v lekárňach by sa mali aktívne zaujímať o vedeckú kvalitu toho, čo predávajú. Pre pacientov sú totiž prvou líniou zdravotnej pomoci. Keď má človek nádchu, najprv ide do lekárne, až neskôr k lekárovi. Pacienti od farmaceuta očakávajú serióznu a vedecky fundovanú radu, nie komerčný prístup, kedy pacientovi lekárnik ponúkne len cenovo výhodnejší produkt. Preto apelujem, aby v záujme zachovania vlastnej reputácie, lekárnici viac dbali o svojich pacientov ponukou kvalitných, vedecky preverených produktov. Cieľom lekárne nemá byť široká ponuka rôznych produktov s neoverenou kvalitou. Vtedy sa už správajú presne ako supermarket. Takýmto prístupom sa môže stať, že túto cenovo dostupnú ponuku z lekární v blízkej budúcnosti postupne začnú preberať práve supermarkety. Tento trend je dnes jasne viditeľný, keď v drogérii možno kúpiť väčšinu produktov, ktoré ponúkajú aj lekárne. Podľa môjho názoru, dobre spravovaná lekáreň má mať vyvážený a pokojne aj podstatne menší sortiment vedecky preverených produktov z každej terapeutickej oblasti. Zjednoduší to prácu lekárnika pri výbere vhodného produktu pre pacienta, ktorý následne získa väčšiu dôveru, lebo vedecky preverený produkt mu naozaj pomohol.

Dĺžku trvania súčasnej pandémie dnes nevie predvídať nikto.

Náš pohľad na životné priority sa pod jej vplyvom zmení. Niekde som počul vtip, že tak, ako človek žil v dobe kamennej a železnej, tak aj my v súčasnosti prežívame dobu „rúškovú”. Zvykajme si na ňu, zrejme tu s nami bude ešte dlho. V tejto situácii si naďalej chráňme svoje zdravie, posilňujme imunitu, dodržiavajme hygienické štandardy a dôverujme odborníkom z oblasti vedy, ktorí nám ukážu východisko zo súčasného bludiska.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO