Stlačením klávesy ESC zatvorte

Cielená imunizácia sliznice priedušiek a pľúc vie významne pomôcť vtedy, keď nemáme vakcínu

Očkovanie je najlepšou obranou proti vírusom. Čo však môžeme urobiť vtedy, keď vakcínu nemáme?

Očkovanie zlepšuje zdravie populácie

Napriek tomu, že očkovanie jednoznačne prispieva k zlepšeniu zdravia svetovej populácie, pomáha zmierniť alebo prakticky úplne odstrániť množstvo nákaz či závažných infekčných ochorení, využíva očkovanie iba menšia časť populácie.

Očkovanie je z medicínskeho hľadiska jednoznačne prínosom pre zdravie populácie a pokiaľ nie sú racionálne zdravotné dôvody prekážkou, určite by ho mal využiť každý. Poďme sa však pozrieť na to, čo môžeme pre seba urobiť, keď vakcínu jednoducho nemáme.

Čo je špecifická a nešpecifická imunizácia?

Vakcinácia proti konkrétnemu vírusu (napr. chrípka) je najlepšou obranou, ktorú môžeme využiť. Vakcína (očkovacia látka) najčastejšie obsahuje určité častice vírusu. Organizmus si na tieto častice vírusu začne vytvárať protilátky. Takto je telo pripravené (imunizované, „oboznámené“ s vírusom) a odolá vírusu, ak je ním napadnuté. Očkovanie proti konkrétnemu vírusu označujeme ako špecifická imunizácia (označovaná tiež ako získaná). Táto v ľudskom tele funguje iba proti tomu vírusu, na ktorý bolo telo očkované a nie na iné vírusy. Výhodou špecifickej imunizácie (očkovania) je cielený a rýchly obranný účinok proti konkrétnemu vírusu.

V situácii, keď nie je vakcína proti konkrétnemu vírusu, môžeme využiť spôsob, ako zvýšiť odolnosť organizmu proti nemu nešpecificky. Nešpecifická imunizácia (označovaná tiež ako vrodená) narozdiel od špecifickej nepôsobí na vírusy okamžite likvidačne, ale aktiváciou konkrétnych zložiek imunity dokáže významne znížiť ich pôsobenie v tele. To znamená, že ak sa naše telo stretne s vírusom, dokáže ho poraziť síce neskôr (v porovnaní s očkovaním), ale príznaky ochorenia môžu byt aj veľmi mierne až žiadne. Výhodou vhodne aktívne regulovanej (modulovanej) nešpecifickej imunity je, že účinkuje všeobecne a teda príspieva k obrane pred rôznymi vírusmi. Nemá v zásade žiadne nežiadúce účinky a je ju možné obvykle užívať ústne. Je dôležité podotknúť, že nešpecifická imunizácia vybraných zložiek imunity, ktorá pôsobí proti vírusom napádajúcim napr. sliznicu dýchacích ciest nie je úplne to isté, ako užívať vitamíny alebo„bylinky na imunitu“.

Imunomodulátor napodobňujúci špecifickú imunizáciu (očkovanie) môže pomôcť, keď nie je vakcína

sústavách. Sú bezpečné a vhodné pre širokú populáciu, rizikové skupiny, detí, starších, ľahko sa skladujú a hlavne sú dostupné vtedy, keď nie je vakcína. Samozrejme, je nutné zdôrazniť, že nenahrádzajú očkovanie. Pokiaľ na konkrétny vírus existuje vakcína, jednoznačne ju odporúčame využiť.

PRO-TH1 – bioaktívny imunomodulátor sliznice priedušiek a pľúc

Na Slovensko bol nedávno uvedený imunomodulátor napodobňujúci špecifickú imunizáciu sliznice dýchacích ciest (Respiro Vaccine Like Immunomodulator, skr. RVLM), PRO-TH1. PRO-TH1 je moderné dietetikum na osobitné lekárske účely určené na prevenciu a bioaktiváciu slizničnej imunity dýchacích ciest pred vírusmi, ktoré napádajú dýchacie cesty, teda nos, prínosové dutiny, najmä však priedušky a pľúca.

PRO-TH1 obsahuje kolostrum s vysokým obsahom imunoglobulínov, palmitoyletanolamid, probiotické mliečne kvasinky novej generácie Kluyveromycéty, mliečne kvasinky Sacharomycéty, vitamín C a esenciálnu aminokyselinu fenylalanín. Každá zložka v imunomodu- látore PRO-TH1 má svoj účel a spolu dokážu aktivovať vybrané zložky slizničnej imunity (obrany) dýchacích ciest pred vírusmi. Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé zložky.

Palmitoyletanolamid, kolostrum a Kluyveromycéty – kombinácia, ktorá „chytá“ vírus, zmierňuje akútny zápal na sliznici dýchacích ciest a aktivuje „zabijakov“ vírusu

Palmitoyletanolamid (skr. PEA) je endogénna (telu vlastná) látka, ktorá má viaceré prospešné účinky, najvýznamnejší je výrazný protizápalový účinok. V prípade produktu PRO-TH1 je jej hlavným cieľom prudké„utlmenie“ zápalu spôsobeného uvoľnením tzv. mediátorov (látok) zápalu. Uvoľňujú ich tzv. žírne bunky (mastocyty) a sú zodpovedné za vznik náhleho (akútneho) zápalu sliznice napr. priedušiek a pľúc po napadnutí vírusom. Ide o prirodzenú obrannú reakciu organizmu. To sa prejaví ako typický akútny zápal priedušiek, v horšom prípade pľúc, so všetkými príznakmi ako dusivý kašeľ, prípadne závažnejšie problémy s dýchaním. Najmä u detí, starších a rizikových ľudí (napr. astmatici, fajčiari) môže byť priebeh obzvlášť závažný. Práve palmitoyletanolamid „utlmí“ reakciu žírnych buniek, ktoré vylúčia do slizničného prostredia významne menšie množstvo týchto zápalových látok. To sa prejaví výrazne slabším zápalom a klinický priebeh takéhoto ochorenia je obvykle výrazne miernejší, často takmer bez príznakov.

odolné napr. voči žalúdočnej kyseline a drvivej väčšine antibiotík, že pre klinicky účinok postačujú v dennej dávke už od 10 miliónov zárodkov. Len pre porovnanie, väčšina tradičných mliečnych probiotík potrebuje pre aspoň nejaký účinok rádovo (2 až 10 miliárd) zárodkov v dennej dávke. Keďže Klyuveromycéty aktivujú T-lymfocyty, ktoré sú predovšetkým v sliznici, pozitívne zvyšujú imunitu najmä sliznice čriev a dýchacích ciest.

PRO-TH1 je určený na aktívnu prevenciu sliznice priedušiek a pľúc pred respiračnými vírusmi

Keďže sliznica dýchacích ciest je prvá, ktorá príde do kontaktu s respiračným vírusom, predstavuje rozhodujúcu obrannú líniu. Je preto dôležité, aby všetky jej dôležité zložky fungovali správne. Od jej stavu a imunity závisí, ako sa bude vyvíjať prípadné ochorenie spôsobené vírusom, ktorý ju napadne. To znamená, či ochorenie bude mať závažný klinický priebeh (horúčky, dusivý kašeľ, dýchavičnosť) alebo mierny, resp. bez zjavných príznakov (teda podobný ako po očkovaní). Vyššie spomenuté jednotlivé zložky PRO-TH1 sú starostlivo vybrané, aby v sliznici priedušiek a pľúc (prípadne nosa a v prínosových dutinách) navodzovali stav podobný špecifickej imunizácii (vakcinácii) proti respiračným vírusom. Samozrejme, PRO-TH1 nenahrádza konkrétne očkovanie, ale pomáha sliznicu imunitne „pretvoriť“ (modulovať), aby bola čo najviac odolná pri napadnutí takýmto vírusom.

PRO-TH1 úplne zamedzilo vzniku akútnych zápalov dýchacích ciest u polovice rizikovej populácie ľudí

Účinnosť PRO-TH1 bola potvrdená aj klinickým skúšaním2, ktoré sa robilo u ľudí trpiacich často sa opakujúcimi akútnymi ochoreniami dýchacích ciest. Výsledky ukázali, že pri pravidelnom užívaní PRO-TH1 iba 10 po sebe nasledujúcich dní v mesiaci, sa u takmer polovice užívajúcich v priebehu 5 mesiacov (október až marec), klinicky neprejavil žiaden akútny zápal dýchacích ciest. U ďalších takmer 40% sa klinicky prejavilo najviac jedno takéto akútne ochorenie. To znamená, že pri pravidelnom užívaní PRO-TH1 ľuďmi s často sa opakujúcimi ochoreniami dýchacích ciest (ang. RRI, Recurent Respiratory Infections) sa u takmer 90% z nich neobjavilo, resp. najviac jeden raz prejavilo takéto ochorenie v období piatich mesiacov. To je dôkaz o tom, že produkt PRO-TH1 je funkčný imunomodulátor, ktorý významne obmedzuje vznik akútnych respiračných ochorení spôsobených aj napr. vírusmi.

Stručne sme sa dozvedeli, čo je špecifická a nešpecifická imunizácia a ako dokáže pôsobiť (nie len) na vírusy. Produkty, ktoré môžeme zaradiť do pomerne novej imunomodulačnej triedy sa označujú ako imunomodulátory napodobňujúce špecifickú imunizáciu (vakcináciu) (ang. Specific Vaccine Like Immunomodulator). Ide o moderné biologicky aktívne produkty (nie sú to vakcíny) s cieleným zložením, ktoré aktivuje vybrané zložky imunity, naviac mali by byť aj klinicky preverené. Takto sa dosiahne cielená a zvýšená obranychopnosť voči vírusom, ktoré napádajú niektoré orgánové sústavy (napr. dýchacie cesty, ako priedušky alebo pľúca). Pravdepodobne najviac zastúpené sú imunomodulátory pôsobiace na vírusy napádajúce sliznicu dýchacích ciest. Je to logické s ohľadom na to, že nimi trpí najviac ľudí (napr. chrípka, rôzne syncyciálne respirovírusy, a pod). Imunomodulátory napodobňujúce špecifickú imunizáciu boli vyvinuté vďaka moderným vedeckým poznatkom fungovania ľudského imunitného systému v konkrétnych orgánových 1. www.turval.com, 2. Adele Nigro, Amerigo Nicastro, and Rinaldo Trodella – Retrospective observational study to investigate Synerga (PRO-TH1), a multifactorial nutritional product, and bacterial extracts in the prevention of Recurrent Respiratory Infections in children – International Journal of immunopathology and pharmacology – vol. 27, No 3, 2014.

imunita-pluc.sk

Viac informácii o PRO-TH1 na www.imunita-pluc.sk alebo na 0905 764 475.

PRO-TH1 je dietetická potravina na osobitné lekárske účely.
Pre informácie o spôsobe užívania sa informujte u lekára alebo lekárnika.

10 dní užívania

+20 dní pôsobenia

Užíva sa iba 10 dní v mesiaci, imunitne pôsobí ďalších 20 dní

Kolostrum je významným zdrojom obranne pôsobiacich imunoglobulínov (najmä IgG), ktoré prispievajú k „chytaniu“ vírusových častíc a„uľahčujú“ tak špeciálnym bielym krvinkám (T lymfocyty), aby ich „zabili“.

Práve tento aktívny imunomodulačný účinok PRO-TH1 je žiadaný v období závažných vírusových ochorení dýchacích ciest a pľúc, príp. v období, keď nie je proti konkrétnemu vírusu očkovacia látka.

V imunomodulátore PRO-TH1 sa nachádzajú aj inovatívne kvasinky mliečneho kvasenia Kluyveromycéty (K. Marxianus B0399)1. Ide o probiotikum novej generácie, ktoré okrem svojho priameho probiotického účinku na črevnú mikroflóru, má aj unikátnu biologickú schopnosť aktivácie špecifických imunitných buniek (tzv. pomocných T lymfocytov, ang. T Helper Cells, TH). T-lymfocyty sú dôležité pre obranu pred vírusmi. Pokojne ich môžeme označiť aj ako „zabijaci“ vírusov. Špeciálne vypestované Kluyveromycéty sú natoľko

PRO-TH1 sa užíva iba 10 po sebe nasledujúcich dní v mesiaci, avšak jeho účinok pretrváva ešte ďalších 20 dní. Odporúča sa užívať najmenej po dobu 4 až 5 po sebe nasledujúcich mesiacov, ideálne v čase zvýšeného rizika vírusových respiračných ochorení (napr. chrípka). Osobitne je vhodný pre skupiny

Zabránil vzniku akútneho ochorenia dýchacích ciest u 50% rizikovej populácie ľudí (napr. astmatici, fajčiari, starší, CHOCHP a pod). Spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, či by bol vhodný práve pre vás.

DOSTUPNÉ V LEKÁRNI A NA WWW.PREPACIENTOV.SK

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO