Stlačením klávesy ESC zatvorte

Chronická únava a časté choroby môžu byť príznakom nedostatku železa v krvi

Železo – malý prvok s veľkým významom


Železo je jedným z najdôležitejších prvkov v ľudskom tele. Najviac sa ho nachádza vo svaloch a červených krvinkách ako súčasť hemoglobínu. Podieľa sa na prenose kyslíka do tkanív. Rovnako dôležité je aj pre správne fungovanie imunitného systému. Jeho ne- dostatok sa prejaví v poklese rýchlosti trans- portu kyslíka do tkanív, čo vedie k prejavom únavy. Chudokrvnosť (anémia) sa prejaví pri dlhodobejšom nedostatku železa a je vážnym signálom pre oslabenie imunity s rizikom výskytu častejších chorôb.

V tomto štádiu už nie je načo čakať a je nut- né sa poradiť s lekárom, resp. zvážiť užívanie dostupných produktov s obsahom železa pre jeho doplnenie. Nedostatok železa sa často prejavuje aj po prekonaní dlhšie trvajúceho ochorenia, alebo aj ako následok chronického ochorenia. Nedostatok železa u detí je po- merne častý. Dôvodom môže byť rýchly rast, nevhodné stravovacie návyky (odmietanie mäsa, zeleniny) a tiež častejší výskyt akútnych ochorení. Užívanie železa u tehotných žien je vhodné, pre zmenu, z dôvodu prevencie a správneho rastu plodu. Nedostatkom železa trpia viac ženy ako muži.

Vstrebateľnosť železa z potravín do krvi je nízka


Už vieme, že železo je oveľa dôležitejšie pre ľudské telo než si myslíme. V potravi- nách, najmä v červenom (tmavom) mäse sa ho nachádza najviac. Aj napriek jeho pravidelnej konzumácii, sa do organizmu nemusí vstrebať dostatočné množstvo že- leza. V takom prípade sa odporúča siahnuť po doplnkoch s obsahom železa. Keďže sa- motné železo sa do organizmu vstrebáva pomerne ťažko, je vhodné užívať prípravky, ktoré majú špeciálne upravené železo a na- vyše obsahujú vitamín C. Vitamín C výrazne prispieva k zlepšeniu vstrebávania železa do tela. Najlepšiu využiteľnosť železa majú in- jekčné prípravky, ktoré sa aplikujú priamo do žily.

Fitoferrum Forte

FITOFERRUM FORTE – moderné železo s vysokou vstrebateľnosťou
Na trhu je množstvo doplnkov so železom. Ako si vybrať ten správny? Najdôležitejším kritériom je preukázaná vstrebateľnosť žele- za do krvi. FITOFERRUM FORTE je moderný a vysoko efektívny vegánsky (100% rastlinný) výživový doplnok s obsahom vysokovstre- bateľného lipozomálneho železa. Molekuly železa sú zapuzdrené (obalené) v lipozómoch, čím sa dosiahne ľahká a vysoká priestupnosť cez črevnú stenu do krvi. Lipozomálne železo v produkte FITOFERRUM FORTE preukáza- lo porovnateľné vstrebávanie (biologickú využiteľnosť) a porovnateľnú dosiahnutú hladinu hemoglobínu v krvi s vnútrožilovo injekčne podávaným železom.1 To znamená, že ak je potreba doplniť železo proti únave, chudokrvnosti alebo pri ochoreniach, či pod- pore imunity, nie je hneď nutné siahať po nepríjemných injekciách, ale zvážiť možnosť užívať FITOFERRUM FORTE. Navyše obsahuje vitamín C (zo šípky), ktorý podporuje imunitu a je výhodný pre využitie železa. FITOFERRUM FORTE obsahuje okrem vysoko vstrebateľného železa aj biologicky aktívnu kyselinu listovú. Bioaktívna kyselina listová je v organizme prakticky 100% zužitkovateľná, bez potreby dodatočnej metabolizácie2, na rozdiel od kyseliny listovej v tradičných dopln- koch. Je dôležitá pre rast buniek, rast plodu u tehotných žien a tiež prispieva k normá- lnemu metabolizmu homocysteínu. Zvýšená hladina homocysteínu v krvi je potenciálnym rizikovým faktorom srdcového infarktu alebo mozgovej cievnej príhody. Preto jeho znižova- nie bioaktívnou kyselinou listovou je nanajvýš žiadané a výhodné.

FITOFERRUM FORTE je vo forme gastro-rezistentných tabliet, ktoré sú odolné voči žalúdočnej kyseline a nezanechávajú ani kovovú pachuť v ústach. Nerozpúšťajú sa v žalúdku, ale až v čreve. Tablety tak nespô- sobujú ťaživý pocit v žalúdku, ktorý je typický pre tradičné produkty, pri ktorých sa železo uvoľňuje už v žalúdku. FITOFERRUM FORTE je bežne dostupné v lekárňach, obsahuje 30 tabliet a odporúčaná denná dávka pre dospelých je 1 tableta denne. Je vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy a pre deti od 3 rokov. Viac informácií nájdete na www.fit-zelezo.sk alebo na 0905 764 475.

Zdroj: 1.www.fit-zelezo.sk 2.www.quatrefolic.com

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO