Stlačením klávesy ESC zatvorte

Nezbaví len bolesti chrbta, ale aj “obnoví” nervy

Keď odchádzajú nervy, nestačí len tlmiť príznaky chorení, je tu uridín !

Uridín zohráva podstatný význam v procese obnovy nervov. Uridín naštartuje špecifické Schwannove bunky, ktoré tvoria akoby tukový obal nervového výbežku. Potom sa Schwannove bunky presúvajú do poškodených miest nervového výbežku, rastú a delia sa, a tým sa podieľajú na regenerácií tukovej myelínovej pošvy. 

Biolevox Neuro forte

Syndróm karpálneho tunela, bolesti chrbtice, cukrovka či Alzheimer. Všetky tieto chorenia majú čosi spoločné. Okrem toho, že sú veľmi nepríjemné a často aj bolestivé, zasahujú naše nervy. Obvyklá liečba je zameraná len na liečbu príznakov, ako je napríklad strata alebo zmena citlivosti či bolesti. Nemenej dôležitá je však aj podpora regenerácie nervových zakončení. Poškodenie nervov sa totiž často dá len spomaliť, nie však vyliečiť. Našťastie, pomôže látka uridín. 

Ak sa nerv poškodí, nedokáže viesť nervové vzruchy. Dochádza k tomu z viacerých dôvodov, napríklad vekom, zranením a často aj cukrovkou. “Strata schopnosti nervu viesť správne nervový vzruch vedie k rozvoju typickej neuropatie, ktorá sa často prejavuje zmenami citlivosti, brnením, mravenčením v postihnutom mieste a tež aj neuropatickou bolesťou, ako je napríklad bolesť chrbta alebo bolesť krížov.,” vysvetľuje MVDr. Peter Blaško zo spoločnosti pharco s.r.o. 

Aby naše nervy fungovali správne, musia byť chránené špecifickým tukovým obalom. Ide o myelínovú pošvu, ktorú tvoria Schwannove bunky. Práve tie zohrávajú v údržbe ochrany nervového obalu veľký význam. “Ako dokázala štúdia, uridín viedol k úplnému obnoveniu fungovania poškodených nervov u diabetikov.” Uridín je teda vhodným doplnkom nie len pre bežnú populácia, ale osobitne z neho môžu profitovať diabetici,” približuje odborník. 

Význam uridínu, ako dokazujú štúdie, zmierňuje príznaky u pacientov s Alzheimerovým ochorením, ktorým sa zlepšila pamäť. Uridín však pomáha aj s rôznou bolesťou ako je bolesť chrbta, bolesť platničiek alebo bolesť krížov. Rovnako je vhodný aj pri syndróme karpálneho tunela, diabetickej a alkoholickej neuropatii či pásovom opare. Navyše nukleotidy, akým je aj uridín, su telu vlastné látky. Nielenže sú bezpečné, pridávajú sa obvykle aj do dojčenských mliek na podporu vývinu nervovej sústavy dojčiat.