Stlačením klávesy ESC zatvorte

V liečbe artrózy kolena sa Slovensko posúva vpred míľovými krokmi

Cieľom liečby artrózy je záchrana kĺbu a snaha čo najviac oddialiť jeho výmenu, k čomu dopomôže aj moderná biologicky aktívna liečba.

Čo sa deje v kolennom kĺbe pri artróze?


Hlavnou príčinou vzniku artrózy kolena je postupná degradácia a úbytok kĺbovej chrupavky a meniskov. Chrupavka a menisky postupne strácajú svoju štruktúru, elasticitu a funkčnosť. Keďže ich funkciou je zabezpečovať minimálne vzájomné trenie a ochranu kostí pri ich vzájomnom pohybe, stratou tejto hlavnej funkcie chrupavky dochádza k postupnému zhoršeniu pohyblivosti kĺbu. K tomu sa postupne pridáva aj bolesť kĺbu. Artróza je degeneratívne ochorenie, ktoré môžeme správnou liečbou len spomaliť, avšak nie vyliečiť.

Pokračujúce poškodzovanie a stratu kĺbovej chrupavky a meniskov podporuje aj rozvoj skrytého chronického degeneratívneho zápalu. Práve tento skryto prebiehajúci chronický zápal postihujúci chrupavku a meniskus v kolene predstavuje vážny problém z pohľadu záchrany kĺbu, resp. oddialenia potreby jeho operácie alebo výmeny.

Skrytý degeneratívny zápal v kĺbe vážne ohrozuje úspech liečby artrózy.


Už vieme, že artróza kolena je spôsobená rozpadom a úbytkom kĺbovej chrupavky a menisku. To spôsobuje typické bolestivé príznaky pri pohybe kolena a rovnako tak aj jeho obmedzenú pohyblivosť. Čo je však vážnejší problém, o ktorom sa menej hovorí je, že za pokračujúcim rozpadom a úbytkom chrupavky a meniskov je skryto prebiehajúci chronický degeneratívny zápal v kĺbe. Pri poškodení chrupavky sa v kĺbe rozvinie akútny zápal, pri ktorom sa do prostredia uvoľnia látky (mediátory zápalu), ktoré pomáhajú chrupavku hojiť. Krátkodobo je tento zápal pre chrupavku pozitívny, pretože sa snaží chrupavku obnoviť. Problém však je v samotnej chrupavke, ktorá má minimálnu až prakticky žiadnu regeneračnú a hojivú schopnosť. Keďže však poškodená chrupavka je neustále „dráždená“ aj pri bežnom pohybe kĺbu, zápalový proces, ktorý sa snaží chrupavku vyhojiť, sa predlžuje. Takto sa z akútneho (hojivého) zápalu postupne stáva zápal dlhodobý (chronický), ktorý je už pre chrupavku a menisky poškodzujúci. Dlhodobé zvýšené hladiny zápalových látok (mediátorov) v kĺbovej tekutine spôsobuje vážne patologické zmeny na chrupavke a meniskoch. Hlavnou látkou (mediátorom zápalu) v kĺbe je interleukín-6 (IL-6). Táto látka krátkodobo pôsobí hojivo, ale dlhodobo deštruktívne. Práve dlhodobo zvýšené hodnoty interleukínu-6 v kĺbe premieňajú „dobré“ kostné bunky (osteoblasty) na „zlé“ bunky (osteklasty), ktoré aktívne rozrušujú kostné tkanivo a tkanivo, chrupavku a menisky, čím dochádza k jej úbytku. Strata chrupavky opäť vedie k ďalšej produkcii interleukínu-6 a ten zas podporuje ďalší rozpad chrupavky a meniskov. Je to začarovaný kruh chronického degeneratívneho zápalu, ktorý, navyše, prebieha úplne skryto. Pokiaľ vhodnou liečbou nezastavíme tento skrytý degeneratívny zápal v kĺbe, nepodarí sa nám dostatočne spomaliť rozvoj artrózy a tým skôr bude potrebná operácia alebo výmena kĺbu.

Cieľom liečby artrózy je záchrana kĺbu a snaha čo najviac oddialiť výmenu kĺbu.


Artróza kolena je dlhodobé progresívne degeneratívne ochorenie kĺbu, ktoré nie je možné zvrátiť. Jedinou snahou nám tak ostáva významne spomaliť, ideálne zastaviť progresiu tohoto ochorenia. Cieľom liečby je čo najdlhšie zachovať maximálnu možnú funkčnosť kĺbu a čo najviac oddialiť jeho operáciu alebo výmenu. Akýkoľvek chirurgický zásah do kĺbu totiž so sebou prináša riziká a veľmi závisí od skúseností operatéra, aký bude konečný výsledok. Treba však objektívne povedať, že nie sú ojedinelé aj reoperácie kĺbu. Pozrime sa však na to, ako môžeme svojmu kolenu predĺžiť čas do prípadnej operácie a teda významne predĺžiť jeho „životnosť“. Odpoveď na túto otázku sa nachádza práve v potlačení, respektíve v úplnom odstránení už spomenutého skrytého chronického degeneratívneho zápalu chrupavky a meniskov. Ten je hlavným nepriateľom liečby artrózy kolena.

XERTHRA PRF a CHONDRO-HYAL je moderná a overená kombinácia, potláčajúca skrytý degeneratívny zápal chrupavky v liečbe artrózy kolena.


Na Slovensku sa v tomto roku podarilo zaregistrovať dva inovatívne moderné produkty, ktoré zásadne menia prístup k injekčnej intraartikulárnej (vnútrokĺbovej) liečbe artrózy kolena. Pokiaľ sa doterajšie bežne dostupné produkty na trhu s obsahom kolagénu alebo kyseliny hyalurónovej zameriavali hlavne na zmiernenie bolesti a zlepšenie „premazania“ kĺbu, spomenuté moderné zdravotnícke pomôcky XERTHRA PRF a CHONDRO-HYAL posúvajú liečbu o ďalší míľnik vpred. Táto kombinácia v sebe spája nielen zlepšenie hybnosti kolena, zmiernenie bolestivosti pri pohybe, ale priamo a klinicky preukázateľne odstraňuje skrytý chronický degeneratívny zápal chrupavky a menisku v kĺbe.* Tým prispieva k určitej regenerácii kĺbových štruktúr a dáva šancu na významné predĺženie funkčnosti kĺbu resp. oddialeniu potreby jeho operácie alebo výmeny.

XERTHRA PRF je moderný autológny krvný derivát na báze fibrínu, ktorý sa získava priamo z ľudskej krvi pacienta.
Ide o jednoduchú a krátku procedúru, ktorá sa robí priamo v ambulancii. Z krvi pacienta získame malý objem fibrínovej plazmy s veľmi vysokou koncentráciou hojivých cytokínov z krvných doštičiek, ktoré sú „prichytené“ a živené vo fibrínovej sieti. Po priamej injekčnej aplikácii do postihnutého kĺbu sa fibrínový derivát „nalepí“ na poškodenú chrupavku a meniskus a kontinuálne uvoľňuje do poškodených miest tieto hojivé cytokíny. Samotné cytokíny významne utlmujú účinok zápalových markerov (látok), ktoré sú zodpovedné za chronický zápal a degradáciu chrupavky. Vďaka tomu, že sú krvné doštičky v Xerthre „viazané“ vo fibrínovej sieti, je ich pôsobenie v kĺbe výrazne dlhšie, a preto postačuje obvykle iba jedna injekcia na obdobie minimálne 6 mesiacov. Vnútrokĺbová injekčná aplikácia autológneho krvného derivátu XERTHRA PRF tak prispieva k zásadnému zlepšeniu priebehu artrózy kolena. Naviac, fibrínové vlákna na seba viažu kolagén prítomný v kĺbe, tým podporuje jeho lepšie “premazanie”.

CHONDRO-HYAL je moderné duálne viskoprotektívum s protizápalovým účinok.
Ide o modernú kombinovanú injekciu, ktorá obsahuje chondroitín sulfát a kyselinu hyalurónovú. Chondroitín sulfát je látka, ktorá sa priamo zabudováva do chrupavky, a preto je pre ňu z pohľadu výživy dôležitá, čím prispieva aj k jej obnove. Chondroitín sulfát má okrem toho aj priamy protizápalový účinok na tkanivá a kĺbové štruktúry, preto je jednoznačne celkovým prínosom do liečby artrózy. Kyselina hyalurónová obsiahnutá v prípravku CHONDRO- HYAL má overený „mazací“ účinok na kĺbové plochy a zároveň dodáva do kĺbu potrebný objem vnútrokĺbovej tekutiny. Klinické skúšanie kombinácie chondroitín sulfátu a kyseliny hyalurónovej v jednej injekcii do kolena, ktoré sa realizovalo u pacientov s artrózou v roku 2012 vo Francúzsku, prinieslo pomerne prevratný výsledok. Nielenže pacienti pocítili výraznú úľavu od bolesti a zlepšenie pohyblivosti kolena, ale došlo aj takmer k úplnému odstráneniu chronického zápalu v kĺbe. Zápalový marker (látku) interleukín-6 (Il-6), ktorý deštruuje chrupavku a meniskus, sa po podaní tejto kombinácie podarilo eliminovať o 97 % a tento stav pretrval ešte najmenej tri mesiace po podaní injekcie.* To znamená, že kombinácia obsiahnutá v injekcii CHONDRO-HYAL dokáže významne predĺžiť životnosť chrupavky, meniskov, prípadne aj iných kĺbových štruktúr. Tým prispieva k oddialeniu možnej operácie alebo výmeny kĺbu.
Oba preparáty, XERTHRA PRF aj CHONDRO-HYAL je možné bezpečne aplikovať v rovnakom čase do kolena, je ich možné spolu kombinovať. Každý z nich významnou mierou dokáže zmierniť až takmer úplne odstrániť skryto prebiehajúci chronický degeneratívny zápal. Navyše, kĺbová chrupavka bude vyživovaná a kĺb aj dostatočne „premazaný“.

Vďaka uvedeniu na trh tejto liečebnej kombinácie XERTHRA PRF + CHONDRO-HYAL sa Slovensko míľovými krokmi posúva vpred v praktickej a dostupnej injekčnej liečbe artrózy kolena (prípadne iných kĺbov).
Liečba touto kombináciou je dostupná na vybraných ortopedických pracoviskách. Jedným z prvých je traumatologicko-ortopedická ambulancia ORTOINOVA v Bratislave (www.ortoinova.sk), kde s touto kombináciou majú už pomerne rozsiahle a dobré skúsenosti. Odporúčam pacientom, ktorí hľadajú účinnú pomoc a záchranu svojho kolena, aby sa informovali u svojho lekára, či uvedená liečba je u nich vhodná.

* Intra-articular use of a medical device composed of hyaluronic acid and chondroitin sulfate: Effects on clinical, ultrasonographic and biological parameters. Henrotin et al. BMC Research Notes 2012, 5:407 http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/407

Tomáš Horňák

MUDr. Tomáš Horňák

ortopéd v Bratislave