Stlačením klávesy ESC zatvorte

Liečba bolestivej artrózy kĺbov

 Artróza kĺbu vzniká postupnou degradáciou a úbytkom chrupavky. Zmiernenie chronického zápalu v kĺbe prispeje k záchrane chrupavky a oddialeniu potreby operácie alebo výmeny kĺbu.

Čo sa deje v kĺbe pri artróze?

Pri artróze, vidíme, že dochádza k degradácii a úbytku kĺbovej chrupavky. Za tento stav je zodpovedný chronický zápal. Pri poškodení chrupavky (úraz, vek, nadmerná záťaž) sa v mieste poškodenia rozvinie zápal. Do miesta zápalu prenikajú bunky, ktoré vylučujú prozápalové mediátory (látky podporujúce rozvoj zápalu), ktoré sa snažia stimulovať „opravu“ chrupavky. Za normálnych okolností by po určitom čase došlo k „oprave“ (regenerácii) tkaniva a zápal odznie. To však neplatí pre kĺbovú chrupavku, lebo tá ma veľmi malú (prakticky takmer žiadnu) regeneračnú schopnosť. Rozvinutému zápalu nepomáha ani to, že poškodená chrupavka je neustále vystavená záťaži pri bežnom pohybe kĺbu. Neustály pohyb kĺbu vedie k ďalšiemu pomalému poškodzovaniu chrupavky a ďalšiemu uvoľňovaniu prozápalových látok, čím sa rozvinie chronický (dlhodobý) zápal. To znamená, že sa v kĺbe nachádza veľké množstvo týchto prozápalových látok. Dlhodobé zvýšené množstvo týchto látok podporuje odbúravanie (stratu) chrupavky a kostného tkaniva. Organizmus sa snaží „stratenú“ chrupavku nahradiť kostným tkanivom, čo však situáciu ešte viac zhoršuje. Pohyb kĺbových plôch o seba nie je hladký, spôsobuje bolesť a znižuje hybnosť kĺbu. Akonáhle chrupavku nahradí kostné tkanivo, je proces definitívne nezvratný a je nutné zvážiť operáciu alebo výmenu kĺbu.

Chronický zápal v kĺbe je skrytý nepriateľ liečby artrózy.

Vieme, že hlavnou príčinou rozvoja artrózy je postupná degradácia a úbytok chrupavky. Vieme, že ten spôsobuje chronický degeneratívny zápal, ktorý je „živený“  prítomnosťou zvýšeného množstva prozápalových látok v kĺbe. Preto je nemenej dôležité eliminovať aktivitu prozápalových látok v kĺbe, čím sa prakticky odstráni zápalový proces vedúci k ďalšej degradácii a úbytku chrupavky. Pre zlepšenie pohybovej funkcie kĺbu, pre zmenu, prispieva podanie viskoelastickej (mazacej) látky, najčastejšie kyseliny hyalurónovej. Kyselina hyalurónová doplní do kĺbu chýbajúci objem tekutiny a významne zlepší „premazanie“ kĺbu. Kĺb sa lepšie hýbe a menej bolí. Avšak v kĺbe sa stále ďalej tvorí množstvo prozápalových látok, ktoré naďalej podporujú úbytok kĺbovej chrupavky a prakticky zhoršovanie artrózy.

Vzniká paradox, kedy po aplikácii vnútrokĺbovej injekcie kys. hyalurónovej sa pacientovi uľaví, ale pre potlačenie účinku prozápalových látok nemá podaná kyselina prakticky žiaden vedecký dôkaz. V konečnom dôsledku tak naďalej skryte pokračuje úbytok chrupavky v postihnutom kĺbe.

 Moderná viskoprotektívna injekcia má pôsobiť aj protizápalovo.

   Klinické skúšanie z Francúzska publikovaná v 2012 skúmala vplyv kombinácie viskoprotektívnej injekcie s obsahom chondroitín sulfátu a kyseliny hyalurónovej na množstvo prozápalových látok v kolennom kĺbe*. Hlavnou prozápalovou látkou v kĺbe je považovaný interleukin-6 (IL-6). Táto látka má preukázaný priamy deštruktívny účinok na chrupavku a kostné tkanivo a je považovaná za jeden z najvýznamnejších ukazovateľov zápalu (nie len v kĺbe). Z krátkodobého hľadiska je pre organizmus prínosom, avšak z dlhodobého (chronického) hľadiska deštruuje tkanivá, vrátane chrupavky. Dokáže prepnúť „dobré“ kostné bunky (osteoblasty) na „zlé“ kostné bunky (osteoklasty), ktoré aktívne rozrušujú a kosť aj chrupavku. Práve dlhodobé vysoké koncentrácie interleukínu-6 v kĺbe vedú k rozvoju artrózy.

   V uvedenom skúšaní dokázala vnútrokĺbová injekcia chondroitínu sulfátu a kys. hyalurónovej v kolene znížiť množstvo interleukínu-6 (IL-6) v priebehu 3 mesiacov po aplikácii až o 97%*. To je prakticky takmer úplné odstránenie zápalu v kĺbe, čo prispieva k ochrane chrupavky a k potlačeniu rozvoja artrózy, čo môže pomôcť zachrániť kĺb, resp. Významne oddialiť potrebu jeho operácie alebo výmeny. Okrem toho pacienti subjektívne cítili významnú úľavu od bolesti a zlepšenie hybnosti kĺbu. Preto možno injekčnú kombináciu chondroitínu sulfátu a kys. hyalurónovej považovať prakticky za jedinečnú, ktorá má klinickým skúšaním dokázaný protizápalový aj viskoelastický („mazací“) liečebný účinok na artrózu kolenného kĺbu. Táto unikátna kombinovaná injekcia je dnes už aj na Slovenku, navyše za dostupnú cenu. Odporúčam pacientom, aby sa opýtali svojich lekárov, či by bola pre nich vhodná. Svojim pacientom ju odporúčam a očakávam, že pacientom oddiali potrebu operácie alebo výmeny kĺbu.

CHONDRO-HYAL – moderná kombinovaná viskoprotektívna injekcia s klinicky preukázaným protizápalovým a „mazacím“ účinkom, pre efektívnu liečbu artrózy a ochranu chrupavky

  • klinicky preukázaný protizápalový účinok v kĺbe*
  • chondroprotektívny účinok na chrupavku
  • viskoelastický („mazací“) účinok na kĺb
  • aplikácia raz za 6-9 mesiacov
  • vhodné podporiť účinok na chrupavku užívaním biologického neživočíšneho chondroitín sulfátu CHONDRO-BIOL s vysokou zhodou s ľudským vnútrokĺbovým chondroitín sulfátom (Žiadajte u svojho lekára – ortopéda, traumatológa, reumatológa)

CHONDRO-HYAL je zdravotnícka pomôcka, CHONDRO-BIOL je výživový doplnok.

*Intra-articular use of a medical device composed of hyaluronic acid and chondroitin sulfate: Effects on clinical, ultrasonographic and biological parameters. Henrotin et al. BMC Research Notes 2012, 5:407 http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/407

Tomáš Horňák

MUDr. Tomáš Horňák

ortopéd v Bratislave