AKÉ ORTOPEDICKÉ PROBLÉMY TRÁPIA NAJČASTEJŠIE SENIOROV?

Starší ľudia si často povzdychnú, že sa im ťažko pohybuje lebo „už majú reumu“. Pritom ich problémy sa prejavujú rôzne. Čo sa myslí pod pojmom reuma ?
Výraz „reuma“ v našej populácii veľmi zľudovel, a skutočne je pod ním myslená široká škála problémov. Bolo by veľkou chybou hádzať všetky pohybové obtiaže bez odbornej analýzy do jedného vreca, a tzv. reumu liečiť jedným spôsobom. Veď sami vieme, že niektorým ľuďom na ich boľavý kĺb robí dobre teplo, inému pomôže chlad, jednému bolesti zmierni pohyb, inému pokoj. Vo všetkých vyspelých krajinách vrátane Slovenska, sú diagnostické a liečebné postupy konkrétnych typov poškodenia kĺbov jednotné. V anglosaských krajinách (a ich literatúre) sa však názvoslovie základných skupín ochorení v porovnaní s našimi odlišuje.

V anglosaskej literatúre sa používa na bolesti kĺbov výraz artritída (arthritis), resp. osteoartritída, čo v súčasnosti zahŕňa až do dvesto typov rôznych poškodení kĺbov, ktoré sa od seba odlišujú pôvodom, príčinami, vyvolávajúcimi faktormi, prejavmi zápalovej, ale aj nezápalovej aktivity, ako aj deformitami a lokalizáciou. Konkrétny typ liečby sa určí po dôkladnej diagnostike.

Pod pojmom artritída v európskom poňatí rozumieme iba poškodenia kĺbov zápalového pôvodu, a to na podklade rozličných vyvolávajúcich príčin.

Postihnutia kĺbu, ktoré sú na podklade akéhokoľvek opotrebovania chrupavky a následne poškodenia priľahlého kostného podkladu, teda primárne nezápalové, nazývame artróza, osteoartróza (AO). Jedna aj druhá skupina chorôb ak nie je včas podchytená a dôsledne liečená, spôsobuje nepríjemné problémy ako sú stuhnutosť, obmedzenie pohyblivosti, sústavné, či podľa druhu postihnutia prechodné opuchy a bolesti, zníženie ich zaťažiteľnosti s následnými deformitami a trvalým obmedzením hybnosti.

Ktoré kĺby sú najčastejšie postihnuté artrózou?
Najčastejšie bývajú postihnuté takzvané váhonosné kĺby – bedrové a kolenné kĺby, ktoré majú zníženú nosnosť a obmedzenú pohyblivosť. Pacient je ráno po prebudení alebo po dlhšej nečinnosti bolestivo stuhnutý, tzv. štartovacie bolesti, a musí niekoľko minút rozhýbavať.

Postihnutie bedrového kĺbu sa nazýva koxartróza, ktorá dokáže svojimi bolestivými opuchmi, znížením chrupky a výrastkami výrazne znížiť pohyblivosť a obmedziť najmä vnútornú rotáciu v kĺbu. Typické pre ľudí s koxatrózou sú bolesti najmä pri chôdzi a výstupoch či už po schodoch alebo v teréne.

Opotrebovanie kolenného kĺbu – gonartróza je okrem bolesti často sprevádzaná opuchmi (výpotkami) v kĺbe, čo môže viesť k oslabeniu až poškodeniu väzov, koleno stráca stabilitu a postupne sa vyosuje do tvaru „O“. Typické sú v tomto prípade bolesti pri zostupovaní zo schodov alebo dolu kopcom

U osteoartrózy rozlišujeme štádiá kompenzácie a dekompenzácie. Kompenzovaný pacient má deformované kĺby a ponámahové bolesti, ale je schopný primeraného pohybu a bežných denných aktivít, hoci poškodenie jeho kĺbov je chronické. Napriek tomu pacient s dekompenzáciou kĺbu má silné sústavné bolesti, kĺb je opuchnutý, môže byť začerveňaný a je neschopný pohybu. Primárnym cieľom ortopéda je vhodnou protizápalovou a protibolestivou terapiou (antireumatiká, niekedy kortikoidy), vrátane dodržiavania kľudu a rehabilitačných procedúr, dostať pacienta do štádia kompenzácie. Až vtedy môžeme zahájiť optimálny pohybový režim, pacientom odporúčame užívanie kĺbovej výživy. Vo väčšine prípadov, ak nie sú veľmi pokročilé štádiá artrózy, má vynikajúci efekt podávanie injekcií výživy s kyselinou hyalurónovou priamo do kĺbu.

Okrem váhonosných klbov býva atrózou poškodená aj chrbtica, jej drobné kĺby, spondylartróza, najmä v pohyblivých úsekoch ako je drieková oblasť, jej spojenie s krížovou kosťou a krčná chrbtica.

Nakoľko naše ruky sú prakticky v sústavnej činnosti, osteoartróza často postihuje aj kĺby prstov, kde vznikajú výrastky. Osobitnou formou artrózy je postihnutie základného kĺbu palca (rhizartróza), ktoré často limituje výkon bežných denných aktivít (umývanie riadu, ručné práce, písanie na počítači a pod.).

Medzi nezriedka poškodené patrí aj ramenný kĺb (omartróza).

Pozitívnym faktom je , že priebeh osteoartrózy, aj keď sa nedá vyliečiť, vieme vhodnou komplexnou liečbou a režimovými opatreniami spomaliť.