Dá sa zmierniť neuropatická bolesť chrbta, zápästia alebo nôh? Áno, vďaka myelinizácii.

Neuropatickú bolesť spôsobuje postupný úbytok ochranného obalu (myelínovej pošvy) nervu. Myelinizácia je tvorba (obnova) tohto obalu. Iba nerv, ktorý má správne vytvorený ochranný myelínový obal, môže správne fungovať a tým nespôsobovať neuropatickú bolesť chrbta, zápästia, nôh.

Čo je neuropatická bolesť?
   Neuropatická bolesť je označenie bolesti, ktorú spôsobuje poškodené a teda nesprávne fungujúce nervové zakončenie. V našich orgánoch ale aj vo svaloch sa nachádzajú nervové zakončenia, ktoré zabezpečujú ich citlivosť. To znamená, že ak sa dotkneme niečoho rukou a tieto nervové zakončenia fungujú správne, tak to cítime a adekvátne na to reagujeme. Ak však toto nervové zakončenie je vystavené dlhšie trvajúcim chorobným procesom, dochádza ku chorobnej (patologickej) zmene jeho štruktúry a funkčnosti (neuropatia). To sa prejaví najprv zmenou citlivosti danej oblasti (často ako „mravenčenie“), ktorú nerv inervuje. Neskôr sa rozvinie aj bolesť. Ak sa k tomu pridružia aj poruchy v krvnom zásobovaní danej oblasti, objavia sa aj viditeľné chorobné zmeny napr. na koži. Typickým príkladom je rozvoj vredu predkolenia u pacientov s cukrovkou, kde dochádza k poškodeniu krvného zásobovania aj inervácie.

Myelínový obal (pošva) chráni nervy
   Stará múdrosť hovorí, že „na pokojné nervy treba tuk“. Nervové vlákna totiž obaľuje špecifický „tukový obal“, ktorý ho vyživuje aj chráni. Tento „obal“ sa odborne volá myelínová pošva a vytvárajú ho špecifické bunky (Schwannove bunky), ktoré sa okolo vlákna mnohokrát obtáčajú. Sú pre správne fungovanie nervu absolútne dôležité. Zabezpečujú, aby bolo krehké nervové vlákno chránené pred okolím a taktiež dostatočne vyživované. Predstavme si to, ako napr. anténny TV kábel. Na to, aby kábel správne viedol TV signál, musí byť samotný drôt ešte „obalený“ tieniacim káblom (sieťkou), aby nebol signál rušený z okolia. Ak by sme tento odstránili, tak nám začne obraz zrniť alebo sa úplne preruší. Veľmi podobne funguje aj myelínová pošva. Ak dôjde vplyvom okolia k jej poškodeniu, dochádza k „obnaženiu“ nervového vlákna, ktoré prestane v danom mieste správne viesť nervový vzruch. To sa prejaví, ako už bolo spomenuté, zmenou citlivosti na podnet, ktorý by za normálnych okolností nespôsoboval bolesť, čo je podstatou neuropatickej bolesti, ktorá následne môže vzniknúť v poškodenom nervovom vlákne aj bez vonkajšieho podnetu.

MYELINIZÁCIA prispieva k funkčnej obnove nervov a následne zmierneniu bolesti
   Povedali sme si, ako vzniká neuropatická bolesť, ako sa prejavuje a k čomu môže viesť. Vieme, že dôležitú úlohu hrá úbytok ochrannej myelínovej vrstvy. Pozrime sa teda na to, ako môžeme zmierniť stratu resp. obnoviť túto dôležitú vrstvu.

Nervové tkanivo má veľmi obmedzenú schopnosť regenerácie. Na rozdiel od neho, bunky (Schwannove) ktoré tvoria myelínovú vrstvu, sú schopné rastu a množenia, pokiaľ majú na to vytvorené podmienky. Pre obnovu tejto vrstvy je potrebné zvýšiť množstvo Swannových buniek, ktoré obaľujú nervové vlákno, ale zároveň aj zabrániť okoliu, aby na tieto bunky „útočilo“ a nespôsobovalo ich zánik.

Rastu a množeniu týchto buniek pomáha prítomnosť látky zvanej uridín. Uridín je súčasťou RNA buniek, ktorá sa nachádza aj v Schwannových  bunkách. Uridín spúšťa zložitý proces tvorby stavebných látok, z ktorých sú tieto bunky tvorené a môžu sa tak zväčšovať a rozmnožiť. Určitú výživu týmto bunkám dodávajú aj niektoré vitamíny skupiny B. Zväčšenie a rozmnoženie Schwannových buniek je základom tvorby (obnovy) myelínovej pošvy nervového vlákna. Takto vytvorená (obnovená) ochranná vrstva obnoví ochranu a výživu nervového vlákna, ktorý môže opätovne správne viesť nervový signál. Obnovená a fyziologicky správna inervácia príslušnej časti tela sa prejaví aj zmiernením až vymiznutím neuropatickej biolesti. Uridín tak aktiváciou Schwannových buniek prispieva k ich rastu a obnove myelínovej pošvy. Uridín v klinickej štúdii preukázal normálnu obnovu vedenia nervového vzruchu na nervoch nôh u pacientov s diabetickou neuropatiou.1

Na druhej strane je nemenej dôležité zabrániť okolitému tkanivu, aby „poškodzovalo“ túto dôležitú ochrannú vrstvu a jej bunky. Neuropatia je totiž dlhodobo prebiehajúci (chronický) degeneratívny proces, ktorý vlastne vyvoláva neustále prítomný zápal v okolí nervového výbežku a jeho myelínového obalu. Práve tento degeneratívny zápal je zodpovedný za postupné odumieranie Schwannových buniek. Ich úbytok a následné obnaženie nervového vlákna prispieva k už spomenutej neuropatii. Tento síce mierny, ale dlhodobo pretrvávajúci zápal je z veľkej časti vyvolávaný neustálym uvoľňovaním látok podporujúcich zápal. Ide o tzv. mediátory zápalu (histamín, leukotriény, prostaglandíny atď.), ktoré vylučujú špeciálne biele krvinky (žírne bunky, latinsky mastocyty). Zmiernenie resp. zabránenie vylučovaniu týchto látok z buniek významne prispieva palmitoyletanolamid (skr. PEA).

Palmitoyletanolamid je endogénna (telu vlastná) látka, ktorá pôsobí na žírne bunky ako „uspávadlo“. To znamená, že PEA tieto bunky akoby „uspí“, následkom čoho tieto bunky vylúčia významne menej zápalových látok. Tým dochádza k zmierneniu až vymiznutiu spomínaného degeneratívneho zápalu, ktorý poškodzoval myelínový obal nervu. Palmitoyletanolamid v klinickej štúdii preukázal obnovu funkcie nervu v zápästí u pacientov so syndrómom karpálneho tunela.2

Kombinácia podpory rastu (obnovy) myelínovej pošvy a zmiernenia až odstránenia degeneratívneho zápalu prispieva k MYELINIZÁCII nervov a tým k funkčnej obnove nervov.

REMYELIN – neuro-špecifický produkt pre ľudí s neuropatiou
   Spoločnosť pharco, ktorá sa zameriava na predaj a vývoj inovatívnych produktov, priniesla na trh svetovú novinku, REMYELIN.

REMYELIN je prvý produkt na svete, ktorý v sebe kombinuje 2 funkčné zložky, ktoré cielene pôsobia na ochranný nervový obal (myelín), uridínpalmitoyletanolamid. Práve vďaka ním je REMYELIN vhodný pre ľudí s neuropatickou bolesťou, či už chrbta, zápästia alebo dolných končatín. Určite si nájde svoje uplatnenie aj pri neuralgiách napr. trojklanného nervu alebo sedacieho nervu, či neurodegeneratívnych poruchách ako Alzheimer či Parkinson.

REMYELIN obsahuje 30 kapsúl a bežná odporúčaná dávka je 1 kapsula denne. Od apríla 2021 bude dostupný v lekárňach.

 

Literatúra:

  1. Gallai V et al. Effects of uridine in the treatment of diabetic neuropathy: an electrophysiological study. Acta Neurol Scand 1991:86:3-7.,
  2. Cinogliaro R et al. Use of palmitoylethanolamide in the entrapment neuropathy of the median in the wrist. Minerva Med. 2011 Apr,102(2):141-7
-5%
23,75